1920 History of Northeast Indiana

 Biographies Index - G

This index was submitted by Arlene Goodwin.


GABY

Amy A. (Edmonds ) v2,33

Charles E. v2,33

Geneva V. (Pancake) v2,33

Georgia D. v2,33

Helen v2,33

Norman v2,33

Rolland Roy v2,33

Timothy E. v2,33

Zelma (Smith) v2,33

 

GAEL

Rickey v2,107

 

GAERTIE

Elsie (Zumbrun) v2,171

Winfred v2,171

 

GAERTNER

Adolph v2,191

Carl v2,191

Leda S. (Morgan) v2,191

Martha v2,191

Morgan v2,191

 

GAFF

Arie J. v2,54

Cora v2,45

Henry v2,45

Lena v2,54

Mary v2,45

Minnie v2,54

Nora v2,54

Oliver P v2,54

Warren v2,54

 

GAGE

Anna v2,421

Ella v2,420

Ella R. v2,235

Ezra v2,366

George v2,444

Gertrude (Weir) v2,444

Jacob v2,421

Jennie v2,368

Louisa v2,421

Lydia (Gilbert) v2,235,420

Samuel v2,235,420

 

GALE

Dolly v2,379

Elizabeth   v2,366

Jesse M. v2,197,366

Mary K. v2,366

Thomas

 

GALLOWAY

Anderson v2,17,25,28,104

Angie (Lecount) v2,243

Bernice v2,405

Bertha v2,405

Beulah v2,405

Catherine v2,26

Clara v2,17,26

Clara A. v2,104

Cora v2,17

Effa v2,465

Eliza (Brown v2,8

Ella (Bruns) v2,8

Ella R. v2,28

Etta v2,26,17

Frances v2,26

Francis (Town) v2,26

Grosace v2,18

Gross v2,26,243

Harriet (Miller) v2,17,26

Jennie (Piper) v2,8,94

John F. v2,8

Joseph v2,17,26

Lena v2,405

Martha v2,26

Mary A. (Tarney) v2,405

Mary E. v2,8

Matilda  J. (Wyatt) v2,405

Mintie v2,405

Oakley v2,17,26

Ora v2,17,26

Orda B. v2,17,26

Prentice v2,17

Rosa A. v2,8

Samuel H. v2,8,94

Samuel T. v2,404

Sarah E. v2,8

Serpeta v2,17

Scott v2,26

Thomas v2,405

Verna v2,17

Vinnie B. v2,405

 

GALLUP

Minnie (Mault) v2,282

Ralph v2,282

 

GALLUTIA

Amy v2,312

Charles v2,312

David v2,312

Elnora v2,312

Emma v2,312

George v2,312

Joseph v2,312

Lucy v2,312

Malissa v2,312

Mary (Fox) v2,312

Milo v2,312

William Marcus v2,312

 

GAMARD

Hazel v2,419

 

GAMBER

Douglas v2,305

Eva (Hemry) v2,305

 

GAMBIA

Joseph v2,44

Rachel (Smith) v2,44

 

GAMBLE

Hannah v2,187

Mary Alice ( Rogers) v2,76

Richard W. v2,76

Solomon v2,187

 

GANDY

Hazel v2,161

 

GANGLER

Susanna v2,80

 

GANIARD

Lillian (Miller) v2,323

Sidney v2,323

 

GARBER

Dan v2,226

Eliza (Reed) v2,226

Emma v2,30

Florence (Cosper) v219

Floyd v2,19

John v2,19

Lola v2,19

Monroe v2,19

Saloma v2,445

 

GARDNER

Amy (Swihart) v2,374

Arthur v2,374

Deborah v2,244

Dr. Cyrus Alvin v2,453

Dr. C. A. v2,453

Etta Mae (Barringer) v2,453

Henry v2,453

Hopey A. v2,266

Louisa v2,156

Sarah (Miller) v2,453

 

GARLAND

Anna (Hickman) v2,48

John v2,48

 

GARLETS

Alice v2,452

Almeda (Cook) v2,259

Ananias v2,330

Bessie Catherine v2,330

Bessie (Gochenaur) v2,259

Charles v2,258,330

Charles J. v2,259,409

Clarice v2,268,452

Clela Bell (Case) v2,228

Clyde v2,228,331

Daniel v2,267,276

Dessie v2,331

Eliza (Jennings ) v2,268

Emma (Fair) v2,331

Eunice v2,268

Eva v2,331

Goldie v2,268

Hamilton v2,330

Harry v2,331

Hattie Pearl v2,276

Herbert A. v2,331

Jacob v2,330

Jesse v2,330

John P. v2,258,410

Lucile v2,268

Lucy (Bennett) v2,330

Marie v2,268

Maria (Fair) v2,267

Mary (Faust) v2,276

Mary A. v2,323

Mary A. (Campbell ) v2,268

Mary (Horner) v2,173

Milton v2,258,410

Monroe W. v2,410

Paul v2,268

Pearl v2,268

Peter v2,267,268,323

Sarah (Miller) v2,330

Thelma v2,259

Willie v2,268

 

GARMAN

Bertha v2,415

Elizabeth A. v2,461

 

GARNETTE

Allie v2,330

J. W. v2,330

Kathleen v2,330

Lloyd v2,330

Lucile v2,330

Mary Monellie ( Lawrence) v2,330

 

GARVER

Adella v2,150

Dora v2,150

Emeline (Cummings) v2,150

Fred v2,82

Isaac v2,150

Lulu v2,150

Maud (Griffith ) v2,82

Owen v2,82,150

Valta v2,29,82

 

GARWOOD

Almira v2,70

Bruce v2,273

 

GASKELL

Asa v2,269

Emily (Goodale) v2,269

Emma v2,269

 

GASKIL

Archie v2,199

Bettie v2,199

Charlotte v2,199

Diantha v2,199

Eska v2,160

Florence (Emerson) v2,199

Florence Imo Jean v2,199

Garrett v2,199

George v2,199

Guy v2,199

Louise v2,199

Lydia v2,199

Martha v2,199

Mary v2,199

Ruth (Soule) v2,199

Theodosia (Reeves) v2,199

 

GASSER

Benedict v2,273

Charlotte (Tuttle) v2,273

Frederick v2,273

Ina v2,273

Lena v2,273

 

GATES

Abbie (Ellis) v2,91

Blanche v2,91,122

Burr v2,91

Fred C. v2,389

Gladys (Burkhart) v2,91

Glenn v2,91

Harry L. v2,389

Lawrence v2,204

Levi v2,91

Louis A. v2,389

Lucretia v2,204

Martha (Sowle) v2,389

Max v2,91

Milla v2,389

Otis G. v2,91

Otto v2,91

Pearl v2,91

Ransom v2,91

Salena v2,276

Sallie v2,91

Sarah (Denman) v2,91

Tina M. (Elya) v2,389

Van Rennselaer v2,91

 

GATWOOD

Charles A. v2,44,45

Clyde E. v2,45

Donald M. v2,45

Elizabeth (Meiser) v2,45

Emma R. v2,45

George W. v2,45

Hilda Mae v2,45

John F. v2,45

Joseph v2,44

Joseph L. v2,45

Lora L. v2,45

Mary (Rinehart) v2,44

Nettie M. (Stewart) v2,45

Sarah v2,45

Ted K, v2,45

 

GAUSE

Anna v2,114

Anna M. (Beard) v2,144

Charles A. v2,44

Floyd v2,114

George v2,114

John C. v2,114

Kate v2,114

Maggie v2,114

Mary J. (Fogle) v2,114

Ora P. v2,114

Pearl v2,114

Philip M. v2,114

Trude v2,114

 

GAVIN

Elizabeth (Willis) v2,108

John J. v2,108

 

GAWOOD

Clara T. (Bratton) v2,395

M. M. v2,395

 

GAY

Alice v2,414

Benjamin F. v2,414

Carrie S. (Stead) v2,414

Cleo (Dudley) v2,430

Della (Toms) v2,414

Demis v2,414

Frances v2,430

Frank v2,83

Georgia v2,430

Jesse v2,414

Letitia (McDougal) v2,414

Lulu v2,414

Nellie (Rowley) v2,83

Paul Stead v2,414

William v2,422,430

 

GAYLORD

Jane (Serle) v2,397

David W. v2,397

Nancy v2,317

Sarah v2,397

 

GEAH

John Whitmer v2,432

Mary Jane v2,432

 

GEANGER

Elizabeth v2,201

Frederick v2,201

 

GEARHART

Elizabeth v2,106

 

GEEDY

Allie v2,125

Caroline v2,154

Emma v2,154

Enos v2,154

Ermanda v2,154

Martha Ann v2,154

Mary v2,154

Mary (Taylor ) v2,154

Simon v2,154

William v2,154

 

GEER

George v2,42

Sarah v2,42

 

GEETING

Mary E. v2,132

Sophronia v2,132

 

GEHRETT

David v2,217

Lucinda (Haller) v2,217

 

GEIGER

A.M. v2,59

Alice  (Pratt) v2,59

Catherine v2,59

Clara v2,59

Dora v2,59

Finley v2,39

George W. v2,59

Hershel v2,59

Irene v2,59

Joseph v2,131

Lora (Chard) v2,39

Mary J. (McGuire) v2,59

Rebecca (Russell) v2,59

Thomas v2,59

Vivian (Pollock) v2,131

William v2,59

 

GESINGER

Nora v2,260

 

GEIST

Albert v2,430,431

Alfred Leroy v2,431

Avis (Reel) v2,431

Florence (Meek) v2,431

George v2, 430

Helen v2,431

John v2.431

Juanita v2,431

Louise v2,431

Margaret (Castel) v2,431

Minnie (Bullan) v2,430

William v2,431

 

GEORGE

Alice v2,287

Anna (Smith) v2,91,286

Dessie Dale v2,387

Dora v2,91,287

Edward M. v2,386

Edward Melvin v2,7

Eliza v2,154

Elsa v2,287

Elsie May v2,387

Emma (Avery) v2,387

Frank v2,287

Hadessa v2,338

James Carter v2,317

Jerry v2,386

John H. v2,286,287

Lucy (Goodwin) v2, 67,309

Martha v2,297,317

Martha (Harpham) v2,81,386,387

Orensia v2,397

Robert v2,91,286,287

Stephen v2,309

Sylvenus/Sylvanus v2,7,386,387

W. v2,287

 

GERBER

E. B. v2,201

Eliza v2,406

Hannah v2,201

 

GERKEN

Cecelia (Knapp) v2,35,82

Jasper v2,82

Joseph v2,35

 

GERKIN

Cecelia (Knapp) v298

Jasper B. v2,98

Harmon v2,98

Mary (Beamblossom) v2,98

Sarah v2,98

William v2,98

 

GERMAN

Angela v2,245

Cassie v2,245

Charles v2,245

Dora v2,245

Edith D. v2,245

Edward v2,245

Emma Paulina v2,16

Evelyn v2,16,246

Frank v2,245

George v2,245

Gladys v2,16,246

James v2,245

Jarvis D. v2,245

John v2,245

Letha v2,245

Lydia Jane (Smith) v2,245

Mary (Hilton) v2,245

May v2,245

Milo v2,245

Mytie v2,245

Nellie (Stick) v2,246

Ona v2,16

Ray v2,246

Raymond v2,16

Rebecca v2,245

Romie v2,245

Samuel v2,245

Shermey J v2,245

Shermie v2,16

Ulrich Jack v2,245

Violet v2,16,246

William v2,245

 

GERST

Mary Catherine v2,75

 

GERWIG

Edith (Bluhm) v2,60

John F. v2,60

 

GETEL

Elizabeth v2,71

 

GETTINGS

Adam v2,50

Alma v2,50

Clair v2,50

Ella v2,50

Elsie (Butler ) v2,115

Elsie (Snyder) v2,50

Elsie (Wright) v2,50

Esther May v2,50

Frank v2,50,115

James v2,50

Louise v2,50

Lovina (Repine) v2,50

Thomas v2,50

William v2,50

Zoa v2,50

 

GETTLE

Henry v2,39

Martha J. (Henry) v2,39

 

GETTS

Blanche R. (Eckert) v2, 123

C. W. v2,123

 

GETZ

Christina v2,163

 

GETTZ

Anna Marie v2,159

Eliza (Hosler) v2,159

Sarah v2,159

Susannah v2,159

William v2,159

 

GIBBS

Susan v2,276

 

GIBBONS

Adella (Horner) v2,416

James v2.416

James M. v2,416

Margaret v2,416

 

GIBNEY

Ellen v2,340,349

 

GIBSON

F. O. v2,425

Helen v2,425

Jennie v2,343

Mary v2,425

Paul v2,425

 

GIDDEN

Frances v2,448

 

GIDLEY

Clara v2,374

 

GIFFORD

Agnes v2,50

Caroline v2,51

Carrie v2,50

Edna (Provines) v2,250

Ella (Walgemuth) v2,50

E. M. v2,250

Eve v2,50

Freeman v2,50

Fremont v2,50

Grafton v2,50

Hannah (Trobridge) v2,50

Ida v2,50

James Eric v2,50

Job v2,50

Lizzie v2,50

Lois v2,50

Merle v2,51

Sarah Jane (Dygert) v2,50

 

GIGGY

Ellen v2,202

 

GILBERT

A. J. v2,360

Alonzo v2,337

Alton v2,337

Alton J. v2,233

Amelia v2,42

Austin v2,420

Bess v2,420

Bess L. v2,290,453

Charles v2,320,397

Charles A. v2,290,420

Chauncey v2,397

Cornelius v2,397

David S. v2,397,460

Donald v2,397

Elias G. v2,235,420

Elizabeth v2,397

Elizabeth (McKee) v2,375

Emily (Case) v2,233,337

Emma v2,122

Etta (Choler) v2,360

Fanny (Crawford) v2,397

Flora v2,233,357

Frances v2,460

Frank G. v2,460

Gaylord v2,397

George W. v2,397

Gerald v2,397

Gertrude (Ransburg) v2,397

Gertrude  E.(Ransburg) v2,397

Gladys v2,420

Grace v2,460

Hiram v2,233

Hiram A. v2,233

Iva ( Diller) v2,460

J. C. v2,311,233

James v2,397,420

Jane (Herriman) v2,233

Jennie (Herriman) v2,233

John v2,42,233,397

Joseph v2,233,337

Juliette ( Aliger) v2,420

Karl v2,420

Lawrence v2,397

Lester v2,397

Lovira (Hackett) v2,420

Lucy v2,397

Lydia v2, 420

Lydia A. v2,235

Lydia (Maxton) v2,72

Margaret (Egner) v2,42

Martha v2,233

Martha (Forder) v2,337

Mary v2,233

Maud Bell (Burkett) v2,311

Mildred (Gilhams) v2,420

Millie (Grant) v2,420

Nora v2,420

Orensia (George) v2,397

Roger v2,397

Roxia ( Hammand) v2,235

Ruth v2,460

Samuel v2,397

Sarah (Gaylord) v2,397

Setta v2,49,233,331,337

Seymour v2,420

Sherley v2,397

Sidney v2,420

Verna v2,233,337

Victor v2,233,337

Vina v2,397

Vira (Hackett) v2,290

Washington v2,375,420

 

GILES

Jane v2,62,287

John v2,287

 

GILHAMS

Clarence v2,420

Mildred v2,420

 

GILL

Edith (Riddle) v2,124

Ella (Reidenback) v2,30

John G. v2,124

Mary A. v2,339

Rudy v2,30

 

GILLANDER

Martha v2,65

 

GILLANDERS

Margaret v2,387

 

GILLET

Sarah v2,112

 

GILLETT

Rhoda v2,432

 

GILLIAN

Carl J. v2,201

Charles v2,200

Clarence C. v2,201

Elizabeth v2,200

Elizabeth (Geanger) v2,201

Herman A. v2,201

Katie v2,200

Mary v2,200

Walter A. v2,201

 

GILLIS

Eliza J. v2,73

Jane (McLaren) v2,73

Janet v2,21

William v2,73

 

GILLMAN

Ambrose v2,384

Catherine (Khuns) v2,384

 

GILLMORE

E. B. v2,201

Marinda v2,442

Nora (Rence) v2,201

 

GINGERICH

Amanda J. v2,153

 

GIPSON

Abe v2,104

Ella (Carpenter) v2,104

 

GITTENS

Mary v2,321

 

GLADDEN

Rachel v2,413

 

GLAGO

Asa v2,26

Carmah ( Weicht) v2,26

Carroll v2,26

Madalena v2,26

 

GLANT

Mary (Bowsher) v2,25

Samuel v2,25

 

GLEASON

Amos v2,357

Margaret (Bodie) v2,357

Minerva v2,33,34

 

GLICK

Ada v2,260

Anna v2,260

Barbara (Harshbarger) v2,260

Daniel J. v2,259

Emma v2,259

Enos v2,260

Fannie v2,259

Jacob v2,259

John v2,259,260

Kate v2, 153,259

Katie v2,187,260

Levi v2,260

Lizzie v2,260

Lydia v2,259

Martha (Hooley) v2,259

Mary v2,260

Mattie v2,260

Milo v2,260

Moses v2,260

Noah v2,259

Perry v2,260

Rosa v2,260

Samuel v2,259

 

GLIME

Celia (Kline) v2,239

Sidney v2,239

 

GLOSSER

Edith v2,48

 

GLOYD

Caroline v2,129

Celia A. v2,269

Daniel v2,129

George v2,129

Mary R. (Bowers) v2,129

Matilda v2,129

W. H. v2,129

William v2,129

William jr. v2,129

 

GNAGY

Audry L. (Sharp) v2,421

George v2,421

Girt v2,421

Girt L. v2,421

Gladiolus v2,421

Glen v2,30,421

Guy v2,421

Jeremiah v2,421

Lula (Oberlin) v2,30

Lyle v2,421

Mary Ann (Houlton) v2,421

Rebecca (Houlton) v2,421

 

GOCHENAUR

Amanda v2,410

Amos v2,410

Bessie v2,410

Christina (Schrock) v2,410

David v2,410

Edna (Avery) v2,153

Elizabeth v2,410

Elizabeth (Yoder) v2,410

Emaline v2,410

Ethel v2,153

Ezra v2,410

Henry Jr v2,153

Henry Sr. v2,153

Jacob v2,409

John B. v2,409

Joseph v2,153

Leon v2,153

Lucinda v2,153

Lulu v2,410

William H. v2,163

 

GOFF

Henry v2,54

 

GOLDEN

Amy v2,12

Jennie M. v2,396

Eula v2,249

 

GONSER

Amanda v2,188

Albert v2,188

Catherine v2,304

Catherine (Miller) v2,188

Daniel v2,304

David v2,188

Flora A. v2,188

Louisa (Wright) v2,188,441

Martha L. v2,188,441

Moses v2,188,441

Ollie M. v2,304

Robert M v2,188

 

GOOCH

Izora v2,251

 

GOOD

Bessie (Berry ) v2,417

Ela (Wood) v2,417

Elizabeth v2,67,309

David v2,417

Henry v2, 417

John v2,417

Ruth (Berry ) v2,417

 

GOODALE

Albert v2,346

Albert N. v2,3

Alice v2,4,121

Amelia v2,3

Berdett B. v2,346

Burdette B. v2,3,4,346

Catherine v2,188

Charles D. v2,4

Charles W. v2,346

Dewitt v2,346

Dorothy v2,4

Dr. Albert W. v2,346

Dr. Charles W. v2,121

Edmund Elliott v2,346

Emily v2,269,346

Eva (Morse) v2,346

Florence Amelia v2,345,346

Ford v2,4

Gera v2,346

John v2,346

Joseph v2,346

Juliette v2,346

Mamie v2,346

Margaret (Allman) v2,4

Margaret E. (Parrott) v2,4

Mary Ann v2,50

Mary (Fast) v2,141

Mary Ann (Maccartney) v2,346

Mildred v2,4

Orville v2,141,346

Orville F. v2,3

Paul v2,4

Ralph H. v2,346

Winifred v2,346

 

GOODELL

M. A. v2,368

Ophelia (Matson) v2,368

 

GOODING

Mary v2,32,216

 

GOODNEAU

Sarah v2,266

 

GOODRICH

Martha (Hantz) v2,87

Sherman v2,87

GOODSELL

Aleen E. v2,447

Andrew Eugene v2,447

Anna (Joyce) v2,447

Augusta v2,97,446

Catherine (Stoehr) v2,97,156

Clara v2,97,156

Clara (Forst) v2,447

Clifford H. v2,446,447

E. E. v2,135

Ella v2,446

Ellen (Dryer) v2,446

Emma (Hall) v2,446

Eugene v2,446

Ford v2,446

Francis M. v2,156

Fred v2,447

Frederick v2,446

George v2,446

Ida v2,446

Imogene v2,446

Jennie v2,160,446

Josephine v2,426,446

Lucinda (Bostwick) v2,446

Marshall v2,156,446

Mills v2,446

Mynott v2,160,426,446

Nancy (Johnson) v2,160,446

Nellie G. v2,97

Stiles v2,446

Theodore M. v2,446

Treat M. v2,97

Virgil S. v2,97

Walter v2,156

William M. v2,97

 

GOODWIN

Alice v2,67,309

Alta v2,67

Alvin A. v2309,310

C. Louise (Powers) v2,362

Catherine (Zimmerman) v2,309

Charles v2,67

Daniel v2,309

David v2,309

Elizabeth (Good) v2,67,309

Ella v2,309

Ellen v2,67

Francis v2,67

Frank v2,67,309

Ina v2,309

J. W. v2,320

Jay v2,310

Jennie (Lawhead) v2,310

Joseph W. v2,67,309,310

Leander v2,67

Leander S. v2,309

Lena ( Bigler) v2,310

Lewis v2,67

Lillian v2,67

Lorain (Dalmage) v2,67

Louise (Powers) v2,67

Lucy v2,67,309

Margaret v2,67

Martha v2,310

Mary Brubaker v2,309

Mary E. v2,309

Oliva (Brown) v2,67

Rebecca (Hively) v2,309

Samuel v2,67,309

Samuel L. v2,310

Van Bigler v2,310

Verne v2,310

W. O. v2,362

Warren v2,67

William v2,309,310

 

GORDON

Amy A. v2,131

Carrie v2,205

Emeline v2,312

Jessie (Dally) v2,303

Melissa v2,124

Theron v2,303

William v2,124

 

GORE

Jessie C. v2,362

Susanna v2,38

 

GORMAN

Abraham v2,87

Mary Ann v2,87

 

GORRELL

Martha v2,228

Vesta v2,228

William v2,228

 

GORSUCH

Anna (Crager) v2,72

John E. v2,72

John F. v2,72

Mary W. (Smith) v2,72

Noah v2,67

Sarah v2,32

Thomas v2,67

William v2,72

 

GOSHORN

Florence Jessie (Cochran) v2,111

George v2,111

 

GOSSAGE

Jemima v2,82,133,229

 

GOTTSCHALK

Mabel v2,210

 

GOUDY

Anna (Crager) v2,309

Charles v2,221,309

Crissie v2,221,309

Dorothy v2,221

Eliza (Matthews) v2,399

Fannie v2,221,309

Fletcher v2,221

Flora v2,221

Freddie v2,221

G. W. v2,331

George v2,221

Golda (Hall) v2,221

Henry v2,399

Lois v2,221

Lola (Sattison) v2,221

Margaret v2,33

Marcus v2,221

Mary (Wells) v2,221

Mary E. (Dirrim) v2,221,309

Mattie v2,221,209

R. Edwin v2,221

Robert v2,221,309

Samuel v2,220,309

Sarah E. (Baker) v2,331

Timothy v2,221,309

William v2,220,309

 

GOULD

Filora v2,483

Kiah/Keah v2,77,183,385

Mehitable ( Sturges) v2,77,183,385

 

GOWTHROP

Fannie v2,14

Frank v2,6

George v2,6

Louisa (Throop) v2,6

Nellie (Throop) v2,6

 

GRABER

Lizzie v2,108

 

GRABILL

Almira (Hickman) v2,48

Donald v2,48

Ella (Lucas) v2,88

Elmer v2,88

 

GRADY

Amos v2,330

Bertha (Steuernagel) v2,220,241

Clair Lloyd v2,241

Elmer v2,241

Elmer O. v2,241

Nancy (Kenaga) v2,241

Tellie ( Wisel) v2,189

 

GRAHAM

J. S. v2,330

John v2,330

Kenneth v2,330

Mary v2,258

Mary Charlotte v2,330

Mary Edna v2,330

Maud v2,330

Richard v2,330

Robert v2,330

Vesta ( Texter) v2,330

William L. v2,330

 

GRAMLIN

Merle (Chadwick) v2,192

Roland v2,192

 

GRAMLING

Carrie v2,142

Elevera v2,142

Frances L. v2,142

Helen I. (Shaffer) v2,142

Henry v2,185

Isaac v2,142

Lavinia (Meyers) v2,142

Lester S. v2,142

Lottie v2,142

Mary v2,142

Oliver H. v2,142

Oliver M. v2,142

Peter v2,142

Richard C. v2,142

Sabilla (Foltz) v2,185

Sarah C. v2,142

 

GRANNIS

Charles O. v2,38

Edward v2,38

Eliza v2,38

Ella (Wert) v2,38

Enos v2,38

Enos Jr. v2,38

Frank C. v2,38

Hannah (Creigh) v2,37,38

Isaac P. v2,38

John v2,37

John W. v2,38

Margaret v2,38

Otis P. v2,37,38

Vera L. v2,38

William P. v2,37,38

 

GRANT

Millie v2,460

 

GRAVITT

Blanche (Stayner) v2,445

Charles v2,445

Charles H. v2,393

Florence v3,445

Frank v2,445

Henry v2,445

Jessie v2,445

Marian (Millis) v2,445,393

Mary Ann (Coney) v2,445

Ralph v2,445

Roscoe v2,445

Walter Frank v2,445

 

GRAY

Dora B. v2,130

Jane v2,452

Leon v2,223

Mary v2,147

Pearl (Betz) v2,223

Rachel v2,130

William D. v2,130

 

GREAR

Pearl Cecil v2,30

 

GREEN

Allen v2,207

Alzein Louise v2,338

Amos v2,207

Ann E. v2,232

Arden D. v2,338

Bert v2,16

Berton v2,207

Bessie Nola ( Butler) v2,240

Bonnie (Zimmerman) v2,94

Bruce v2,433

Charles v2,16,94,207

Christie (Slick) v2,207

Clara Elizabeth v2,240

Clarence v2,240

Cynthia (Mallory) v2,433

David v2,21,76

Diantha (Olin) v2,207

Elfie May ( Freligh) v2,279

Eliza v2,16,207

Elizabeth v2,388,450

Ella v2,16,207

Elmer v2,16,207

Elmer A. v2,16,207

Emma v2,16,207,246

Emory v2,207

Flora (Jones) v2,16,207

Frances v2,219

Francis v2,207

Freddie J. v2,207

Fred H. v2,144

Frederick H. v2,145

George v2,207

George E. v2,145

Glenn Arden v2,337

Hannah v2,136

Hannah Ann (Brown) v2,219

Harry v2,145

Hattie E. (Hays) v2,145

Helen Samme (Ralston) v2,338

Henry v2,144,207

Homer S. v2,270

James v2,219

Jesse H. v2,337

John v2,16,207

John H. v2,145

Josephine v2,240

Josephine (Pohlman) v2,338

Laura Mary v2,240

Lewis v2,16,207

Lizzie Pearl v2,207

Louisa v2,16

Louisa (Culver) v2,207

Louisa D. (Beach) v2,337

Lucinda v2,219

Magdalena ( Kaul) v2,144

Magdaline v1,145

Maggie v2,219

Maranda v2,76

Maranda (Chocker) v2,21

Martha v2,207

Marvin v2,16,207

Mary v2,76,219

Mary Josephine v2,219

Matilda v2,16,207

Monte Lee v2,337,338

Nathan v2,450

Owen v2,433

Roy  C. v2,300

Ruth C. v2,433

Sally v2,21

Sarah v2,16,207

Seymour v2,219

Sophronia v2,219

Thomas v2,219

Wava B. (Hutchins) v2, 300

William H. v2,145

Willis v2,219

 

GREENAMAYER

Caroline (Alberson) v2,384

Harvey E. v2,203

John J. v2,203

Louisa v2,384

Rosa (Shoup) v2,203

Samuel v2,384

 

GREENAWALT

Adam v2,436

Agnes Ruth v2,336

Ann v2,436

Anna v2,329

Arthur W. v2,436

Benjamin Franklin v2,436

Catherine v2,436

Catherine (Yoder) v2,436

Catherine Ann (Plank) v2,335,436

Charles E. v2,335,436

Christian v2,436

Cletus Dale v2,336

Cora (Eatinger) v2,335

Daniel v2,436

Daniel Earl v2,436

Dennis Christopher v2,436

Edna v2,447

Edna Myrie v2,436

Elizabeth v2,436

Elva Roy v2,436

Elvie R. v2,414

Emanuel v2,436

Emanuel K. v2,436

Gertrude Lucille v2,336

Herman Guy v2,436

Irda (Harp) v2,414

Iva Ruth v2,436

Joel v2,59,436

John v2,436

Jonathan v2,436

Joseph v2,436

Lawrence J. v2,336

Lester v2,436

Mary v2,436

Mary J. (Low) v2,59

Nora Alice v2,436

Ona v2,437

Roger Norris v2,336

Samuel v2,335,414,436,447

Samuel Y. v2,436

Sophrona ( Nickell) v2,437

Walter v2,436

 

GREENE

Alceta (Mason) v2,43

Allen J. v2,43

Charles v2,44

Florence v2,44

Francis v2,43

Frederick v2,44

Mary (Brown) v2,43

 

GREENFIELD

Elizabeth v2,299

 

GREENO

Mabel (Emerson) v2,29

Samuel v2,29

 

GREENWOOD

Edna (Lemmon) v2,101

Glenn v2,101

Sarah v2,17

 

GRETCHMAN

Carl v2,182,288,301

Eva Katherine v2,182,189,288,301

Marguerite v2,182,288,301

 

GRETZINGER

Charlotte A. v2,184

George v2,184

 

GRIDER

Minnie (Moore ) v2,33

William v2,23

 

GRIESINGER

Christian v2,226

Fannie v2,226

Sarah v2,226

Sarah C. v2,226

Susie M. v2,226

Susie (Stump) v2,226

 

GRIFFEN

Jane v2,373

Mary (Polman) v2,373

Robert H. v2,373

 

GRIFFIN

Bryon v2,170

Charles v2,170,178,212

Charles Wesley v2,171

Edna v2,133

Edward v2,178,212

Elcie Fae v2,171

Eleanor M. v2,392

Eli v2,170

Eli B. v2,170,212

Eliza (Bundy) v2,170,212

Elnora v2,178

Emma J. v2,170

Etta v2,212

Etta May v2,171

Henry L. v2,171

Ida v2,170

Jane (McBride) v2,170

John N. v2,170

Luella v2,212

Maria v2,212

Marvin v2,178

Mary (Magnus) v2,178

Mary (Pollman) v2,392

May v2,198,210

Nathaniel B. v2,212

Nelson v2,212

Nettie May ( Dirrim) v2,171

Polly v2,212

Robert v2,392

Sarah v2,133

Susan v2,212

Thelma v2,178

Thomas v2,212

Velma v2,178

Viola (Cameron) v2,212

Wilhelmina Daisy v2,171

William v2,212

Zana ( Oberst) v,171,178

 

GRIFFITH

A. D. v2,360

Benjamin Franklin v2,82

Bert v2,133

Betsey (Carpenter) v2,133

Catherine v2,225,229

Charles v2,229

Charles A. v2,133

Claud v2,133

Don v2,80

Edith v2,229

Edith Lyle v2,191

Ella (King) v2,191,229

Emma v2,133

Eugene v2,82

Ford v2,133,229

Ford Lauren v2,191

Frank v2,82

George v2,133

Gertrude v2,191,229

Harlow v2,82

Hattie v2,229

Henry v2,225

Isabel v2,82

Jemina ( Gossage) v2,82,133,229

Jessie v2,133

John v2,82,144,191,229

John W. v2,229

John Walter v2,229

Julia (Carpenter) v2,82

Kate (Choler) v2,360

Lauren v2,229

Lawrence v2,229

Lee v2,82

Leman v2,229

Lewis v2,82,229

Lewis W. v2,133

Lillian Jemimah v2,229

Lillian (Isenhour) v2,133

Lucile (Matson) v2,191

Lydia v2,229

Mary Catherine v2,229

Mary (Crandall) v2,191,229

Maud v2,82

Maurice v2,191

Nancy v2,229

Nellie v2,133

Noami v2,191

Samantha v2,82

Sarah v2,133,229

Shirley v2,133

Susan v2,229

Tessie (O’Neal) v2,220

Vella v2,133

Virginia v2,229

Walter v2,82

Weir v2,229

Weir Eugene v2,191

William v2,218

 

GIFFORD

James E. v2,24

Sarah Jane (Dyaert) v2,24

 

GRIM

Andrew v2,218

Angeline v2,218

Bessie B. v2,219

Blanche Fay v2,154

Charles v2,136

Rose (Austin ) v2,136

Clifton E. v2,219

Elmer v2,154

Elwood v2,218

George W. v2,218

Henry v2,218

Ida v2,154

Libbie v2,218

Lola B. v2,218

Mary J. (Keller) v2,218

Mary J. (Michael) v2,218

William v2,218

 

GRITMAN

Edith v2,425

Henry v2,425

Isabel v2,425

 

GROFF

Elizabeth v2,360

Philip v2,360

 

GROGG

Amy Ann v2,84

Daniel v2,84

Daniel S. v2,84

Elizabeth (Imler) v2,84

Eliza (Smith) v2,84

Ellen v2,84

Elmer v2,84

George v2,84

Gladys v2,84

Ida (Showers) v2,84

Jacob v2,84

Jacob W. v2,84

James H. v2,84

John v2,84

Lucinda v2,84

Mary v2,84

Mary (Fair) v2,84

Mary (Snyder ) v2,84

Peter v2,84

Solomon v2,84

 

GROSS

Isabel (Francis) v2,90,107

Mattie I. v2,90,107

Nettie v2,107

Rosa v2,107

 

GROSSMAN

Susanna v2,299

 

GROUP

Jane Ellen v2,326

 

GROUSE

Gertrude v2,5

 

GROVE

Hattie v2,257

 

GROW

Elizabeth (Myers) v2,57

Martin v2,57

Rachel v2,57

 

GRUBAUGH

Earl v2,424

Herbert v2,424

Pauline v2,424

Ruth (Martin) v2,424

 

GRUBB

Ada (Dalton) v2,340

Alice v2,300

Ann v2,300

Carlie v2,341,420

Cecil v2,341

Dr. Albert G. v2, 340,420

Earl v2,340

Elizabeth v2,300

Fern v2,341

John v2,300

Martha E. (Meteer) v2,341

Mary v2,300

Mary (Bellamy) v2,300

Mildred v2,341

Nancy (Warner) v2,340

Sarah v2,300

Susanna v2,343

Sylvia v2,341

William v2,300

William B. v2,340

 

GRUBBS

Alice (Drenning) v2,217

George v2,217

 

GRUBE

Andrew P. v2,289

C. H. v2,289

Charles v2,289

Elizabeth v2,289

Elizabeth May v2,289

Garnet (Brink) v2,289

Jacob v2,289

Kate v2,289

Mary (Haas) v2,289

Mary M. v2,289

Peter v2,289

William H. v2,289

William Henry v2,289

 

GAULT

Armel v2,81

Fannie (Newham) v2,81

 

GUMP

Amanda (Rinehold) v2,242

Anna v2,247

Albert v2,247

Arthur v2,238,242

Bertha (Dowend) v2,242

David v2,242

Effie v2,242

Emma v2,242

Etta (Ober) v2,244

Gary v2,242

Jesse v2,247

Jennie (Brown) v2,247

Mary (Shively ) v2,247

Merle v2,247

Mina v2,247

Nora v2,247

Perry v2,242

Sarah (Detrick) v2,242

Sarah (Shultz) v2,114

Trude ( Gause) v2,114

Villa v2,247

William v2,244

 

GUNDRAHIN

Mildred v2,346

 

GUNDRUM

Alonzo R. v2,55

Charlotte v2,55

Erna ( Senkey) v2,55

John v2,55

John H. v2,55

Larry v2,55

Lida A. (Powers) v2,55

Lovina ( Berry) v2,55

Mark Duane v2,55

Mary Bell v2,55

Merle v2,55

Theodore C. v2,55

Thomas Edgar v2,55

Virginia Rozelle v2,55

William C. v2,55

 

GUNN

George v2,223

 

GUNSENHOUSER

Nancy v2,366

 

GUNTHER

Charles F. v2,406

Jennie (Burnell) v2,406

 

GURTNER

Alma Irene v2,49

Adelbert v2,172

Ella May v2,172

David v2,173

Harriet Elizabeth v2,172

Henry v2,49,173

Ina v2,173

Joanna (Clark) v2,172

Peter v2,173

Rena v2,172

Sarah (Tiernans) v2,173

 

GUSHWA

Carrie v2,275

Charles v2,275

Cynthia v2,275

E. A. v2,275

Eliza J. (Solomon) v2,274

Ellen (Wells) v2,275

Frederick v2,274

John v2,275

Joseph v2,275

Mabel v2,275

Mertie v2,275

Rascelus v2,274,275