1920 History of Northeast Indiana

 Biographies Index - H

This index was submitted by Arlene Goodwin.


HAARER

Aldine v2,165

Charles v2,165

Charles Edwin v2,165

Corona v2,165

David A. v2,165

David Paul v2,165

Edna (Eash) v2,165

Elizabeth (Emmert) v2,165

Ethel Marion v2,165

Fannie (Eash) v2,165

Grace (Beam) v2,165

John v2,165

Joseph Frank v2,165

Leonard v2,165

Martha Elizabeth v2,165

Mary Viola v2,165

Orpha A. v2,165

Roy v2,165

Ruby Ruth v2,165

Rufus Charles v2,165

Susan Magdelina v2,165

Sylvester v2,165

Willie Henry v2,165

 

HAAS

Mary v2,289

 

HABERSTROH

Amelia C. v2,443

 

HABIG

Freda (Peters) v2,207

William v2,207

 

HACKETT

Andy v2,270

Anna (Hause) v2,215

Blanche (Crow) v2215

Caroline (Hoyt) v2,215

Carrie v2,215,340,349,420

Carroll (Case) v2,215

Caryl (Case) v2,147

Charles v2,420

E. J. v2,215

Earl v2,215

Edwin J. v2,215

Electa (Case) v2,215

Eliza (Sheldon) v2,420

Ellen (Richardson) v2,215

Florence v2,215

Frank v2,215

Fred v2,215

Gertrude v2,215

Glen b2,215

Helen Eliza (Mugg) v2,279

John v2,215

Josephine v2,215

Julia v2,215

L. E. v2,147

Lillie v2,215

Louel v2,215

Lovira v2,215

Lyle v2,215

Marie v2,215,430

Maud v2,215

Miner v2,215

Minor v2,340,420

Morris v2,215

Nellie (VanBenschoten) v2,214

 

HADE

Grace (Buckles) v2,126

Louis v2,126

 

HAGERTY

Amanda (Bond) v2,98,112,

Charles v2,98

Charles B. v2,112

Clara L. (Moak) v2,98

Clarissa (Munger) v2,112

Dewey v2,98

Elizabeth (Eash) v2,98

Emmet B. v2,98,111,112

George v2,112

I. Adella v2,112

James E. v2,112

Loa L. v2,98

Mary v2,112

Michael v2,112

Partrick H. v2,112

Sarah v2,112

Wreta v2,98

 

HAGLAND

John L. v2,424,432

Miss v2,234

 

HAHN

John v2,226

Letitia (Reed) v2,226

 

HAINES

Alice (Fowler) v2,191

Bernard F. v2,191

Catherine v2,57

Emma G. v2,39

Ethel (Oberlin) v2,52

Frank J. v2,191

Fred v2,52

Georgia v2,184

John v2,279

Marie v2,279

Orpha A. (King) v2,191,192

Permelia (Baum) v2,39

Robert S. v2,39

Ruth Alice v2,191

Sarah v2,393

Thomas v2,393

 

HALABAUGH

Minnie (Praul) v2,140

Watson v2,140

 

HALFERTY

Addie D. v2,56

Albert v2,365

Byron v2,365

Catherine (Brodebeck) v2,56

Charles M. v2,365

Dora v2,365

Edward v2,365

Ella (Hines) v2,199

Emma L. (Kiser) v2,56

Henrietta (Carr) v2,365

Jennie v2,365

Jennie M. (Seymour) v2,365

Martin v2,199

Mary E. v2,56

Mary J. v2,365

Milton v2,365

Mina v2,365

Pierce v2,365

Thomas J. v2,56

Thomas O. v2,56

Verda v2,37

William v2,56,365

 

HALL

Adelia/Delia (Beach) v2,234

Alma v2,16

Alma v2,200

Almond v2,415

Antha v2,457

Benjamin Franklin v2,232

Bessie v2,200,303

Bruce Eugene v2,232

Burdette v2,416

Burl v2,234

Catherine v2,68

Catherine A. (Longyear) v2,232

Celia (Case) v2,416

Cephus v2,68

Charles v2,68,416

Charles E. v2,234

Charles G. v2,181

Clark v2,234

Clarissa (Bellknap) v2,446

Delia v2,68

Delia (Beach) v2,68,234

Earl J. v2,68,234

Edward v2,68

Effie v2,68,234

Ella v2,416

Emily v2,68

Emma v2,416,446,337

Elvira (Watson) v2,117

Florence , v2,416

Florence Mabel v2,451

Frank v2,68,234,416

Fred v2,232

Fred E. v2,232

G. F. v2,222

Gail v2,200

George W. v2,415

Golda v2,221

Gordon v2,233

Griffith Foos v2,451

Guy v2,200

Harland v2,200

Harry v2,416

Harvey v2,447

Hattie v2,416

Henry v2,416

Ida v2,68,200,234,416

Ida (Bailey) v2,68

Irene v2,234

James v2,200

James M. v2,16

Jane (Allen) v2,234

Joel v2,234

Josephine v2,416

Keziah (Weaver) v2,79,200

Ledean v2,200

Leon v2,416

Lillie v2,234

Lola v2,423

Lorinda v2,415

Lucinda v2,232

Lucinda (Bradford) v2,451

Lucinda (Hall) v2,232,415,451

Lucius v2,447

Lydia v2,447

Lydia A. (Stout) v2,90

M. K. v2,90

M. V. v2,117

Mabel v2,416

Margaret (Pickles) v2,415

Maria v2,200

Martin v2,416,

Mary (Beach) v2,68,234

Mary (Ford) v2,16,200

Matilda v2,291

Maud (Welch) v2,200

Maude Lucile (Lyon) v2,232

May (Courtright) v2,416

McKinnon v2,416

Mildred v2,200

Mildred Catherine v2,232

Minnie (Bovee) v2,234

Nancy v2,372

Nellie (Rowe) v2,200

Nina v2,416

Olive v2,232

Orcy v2,416

Ray v2,200

Roscoe v2,416

Sarah v2,68

Sophronia (Case) v2,416

Tena v2,416

Thomas v2,79,200

Vera v2,79,200

William v2,68,200, 232,415,416

Willis J. v2,416

 

HALLABAUGH

Louisa E. v2,185

 

HALLER

Almeda v2,217

Benjamin v2,217

Bertha B. (Price) v2,356

Caroline v2,217

Cecelia (Rowe) v2,283

Harrison v2,217

Harry v2,356

John M. v2,217

Leona (Sanders) v2,217

Lorenzo v2,283

Louisa v2,217

Lucinda v2,217

Martha J. (Russell) v2,217

Mary (Miller) v2,217

Sybilla v2,217

Rebecca J. v2,217

Will H. v2,217

 

HALSTEAD

Alexander v2,388

Mary (Baker) v2,388

 

HAMILTON

Abigail (Carr) v2,415

Belle v2,415

Bell (Poppino) v2,415

Bertha (Garmier) v2,415

Carr v2,415

Frank v2,415

Homer v2,415

Martha v2,415

Mary Ann v2,415

Melinda v2,415

Ruth v2,415

William Alexander v2,415

 

HAMLIN

Albert v2,29

Clara v2,29

Zola v2,29

 

HAMMAN

Adam v2,115

Cora v2,115

Ida v2,115

Jesse v2,115

Lydia v2,115

Miles v2,115

Rebecca v2,115

Rebecca (Curry) v2,115

 

HAMMEL

Otis v2,69

 

HAMMER

Charles v2,460

Jennie W. (Doll) v2,460

 

HAMMON

Lydia A. v2,123

 

HAMMOND

B. Inez (Spero) v2,456

Caroline v2,71

Clyde E. v2,456

Dr. A. K. v2,272

George v2,71

Harold v2,133

Harry v2,133

Jessie (Griffith ) v2,133

John v2,133

Joyce v2,133

Mildred C. v2,71

Nancy v2,393

Ruth v2,133

S. C. v2,273

Sarah Jane v2,80

 

HAMPTON

William v2,67

 

HANAN

Frank v2,412

John W. v2,412

Lottie B. (Slack) v2,412

Mary Adella (Merritt) v2,412

 

HAND

Artris v2,71

Donald v2,71

Dorris v2,71

Dunham v2,71

Edward v2,71

Kenneth v2,71

Theodore v2,71

Viola (Dunham) v2,71

 

HANDLEY

Julia v2,28

Rachel v2,353

 

HANDY

Bertha v2,18

Sarah (Kaylor) v2,18

Spencer v2,18

 

HANING

Sarah v2,172

 

HANLON

Frank v2,128,409

James v2,128

Margaret J. (McCoy) v2,128,409

Mary (Hendricks) v2,128

Warren v2,128

William v2,128

 

HANNA

Alvah v2,228

Alta v2,228

Amy v2,229

Caroline v2,228

Curtis v2,229

Daniel v2,228,229

Dewey v2,229

Edna v2,229

Elma (Smith) v2,229

Harmon v2,229

Harrison, v229

Hezekial v2,228

James v2,228

Jesse Ray v2,229

John v2,228

Luella v2,229

Martha v2,229

Martin v2,229

Mary v2,228

Mary (Bourman) v2,228

Mary (Morrison) v2,229

Orpha v2,229

Orville v2,229

Rebecca v2,400

Royal Gale v2,229

Sarah (Morrison) v2,229

Sophia v2,228

Venus v2,229

Vesta v2,229

Vesta ( Gorrell) v2,228

Vesta T. v2,229

Walter v2,229

Worth v2,229

 

HANNAS

Malinda v2,202

 

HANSELMAN

Aaron v2,355,422

Aaron L. v2,422

Alexander v2,305

Bart v2,355,356

Carroll v2,422

Charles v2,9,422

Christina (Read) v2,355

Christina (Reid) v2,422

Clara v2,422

Clarence v2,134,356

Daniel v2,355,422

David v2,355

Della (Toms) v2,422

Earl v2,9

Edith v2,422

Eliza v2,355

Elizabeth v2,129,305, 355,422

Florence v2,356

Frank v2,422

George v2,355,422

Harlow v2,422

Hazel v2,422

Helen Ruth v2,134

Jennie v2,9

John Q. v2,355,422

John Quincy v2,134

Julia Anna (Duke) v2,422

Lewis v2,355

Lillie v2,356

Lynn v2,355

Margaret (Kankamp) v2,134,355

Maria v2,422

Mary (Crum) v2,9

May v2,422

Morton v2,356

Nola M. v2,356

Peter v2,355,422

Robert B. v2,356

Rebecca (Hemry) v2,305

Russell Clarence v2,134

Simeon L. v2,422

Wesley v2,422

William v2,422

 

HANSEN

Anna v2,179

 

HANSON

Anna (Ober) v2,244

M. A. v2,244

 

HANTZ

Aaron v2,134

Alfred v2,87

Anna v2,87

Cecil v2,87

Charles v2,87

Clarence v2,87

Clinton v2,87

Dorothy v2,87

Earl W. v2,88

Edith v2,87

Eli v2,87

Ella v2,87

Ethel (Hemry) v2,87

Ethel (Krantz) v2,88

Ford v2,87

Fred v2,87

George v2,87

Herman v2,87

Irvin v2,887

James v2,87

Jane v2,87

Jesse v2,87,302

Lela Dora (Sutton) v2,134

Lois Mary v2,88

Maria (Lahman) v2,87

Martha v2,87

Mary Ann (Garman) v2,87

Olie ( Teegardin) v2,88

Mary A. (Kaufman) v2,87

Maude v2,87

Orville v2,87

Robert v2,87

Sarah v2,87,301,302

William v2,87

 

HANVER

Adoline ( Brandeberry) v2,183

Henry v2,183

Lotta v2,183

 

HARDENBROOK

Emma v2,438

Ferdinard v2,438

 

HARDESTY

Maria v2,403

Mary v2,426

Sarah (Bobel/Gobel) v2,426

Thompson v2,426

 

HARDING

Abe v2,110

Almina (Leonard) v2,268

Amos F. v2,34

Amy Viola v2,268

Bernice v2,34,330

Bessie v2,34

Betsy v2,396

Clyde v2,396

Dimick v2,268

Edna Eunice v2,330

Edward v2,396

Edward T. v2,396

Elisha v2,268

Elizabeth (Bain) v2,268

Ella (Shultz) v2,396

Erma v2,396

Ester Van Lula v2,268

Fannie D. (Pease) v2,34

Florence ( Flint) v2,34

Florence L. v2,34

Floyd R. v2,34,35

George v2,34

George F. v2,34

George F. Jr. v2,34

George Franklin v2,34

George Oliver v2,268

George W. v2,34

Gladys E. v2,268

Gladys May v2,396

Greta v2,396

Gwendolin v2,396

Irene (Parker) v2,330

Jane v2,110

Jesse v2,396

John v2,396

John L. v2,330

Julia Catherine v2,268

Laura L. v2,268

Leonard v2,268

Leroy v2,396

Levi v2,268

Lewis K. v2,34

Louisa v2,396

Lucy v2,396

Lydia (Kellahan) v2,396

Mark E. v2,330

Martha E. (Chrystler) v2,268

Maria v2,330

Mattie (Chrystler) v2,268

Micagiah jr. v2,396

Nellie v2,383

Oliver v2,268

Pearl (Roland) v2,330

Philip W. v2,330

Ralph G. v2,330

Ralph L.v2,34

Rebecca v2,396

Robert v2,396

Roland G. v2,330

Ross W. v2,34

Roy L. v2,330

Ruth A. v2,268

Sarah Jane v2,268

Sophronia v2,34

Stephen v2,396

Sylvester v2,396

Wesley v2,396

William Oliver v2,268

 

HARDSOCK

Claude v2,42

Velma (Metz ) v2,42

 

HARDY

Albert G. v2,233

Ardelle Lee v2,234

Ellen (Buck) v2,233

Carl A. v2,233,234

Ethel v2,234

Gayle M. (Pike) v2,234

Gordon A. v2,234

Robert B. v2234

Wilbur v2,234

Parker v2,233

 

HARLAN

Agnes (Baker) v2,61

Alice (Huntsman) v2,65,167

Bernice E. v2,61

Catherine (Hire) v2,61

Cleta May v2,61

D. A. v2,167

Daniel v2,61

Elza J. v2,61

Fannie v2,61

James v2,61

Jane v2,61,296

Lynn H. v2,61

Mary M. v2,173

Myrtle v2,61

Samuel F. v2,60,61,293

 

HARMAN

Elizabeth v2,333

Harvey v2,356

Lillie (Hanselman) v2,356

 

HARMON

Elizabeth (Vandamarch) v2,226

George v2,265

Jennie v2,43

Nancy E. v2,226

Samuel v2,226

 

HARP

Caroline v2,414

Hazel B. v2,56

Irda v2,414

John v2,414

 

HARPER

Elizabeth v2,379

Gideon v2,279

Harriet v2,379

Mary (Shobe) v2,379

Maudw v2,235

Nevada (Beeber) v2,266

Philip v2,379

Rebecca (Cox) v2,143

Ruth v2,103

Solomon v2,379

Wesley v2,143

Z. E. v2,379

 

HARPMAN

Anna v2,387

George v2,387

John v2,387

Joseph v2,387

Margaret A. v2,291

Margaret (Gillanders) v2,387

Martha v2,30,81,386,387

Mary Jane v2,387

Samuel v2,387

 

HARPSTER

Amanda v2,251

Amanda J. v2,251

Catherine v2,298

David v2, 298

Elizabeth v2,298

Emma (Griffith ) v2,133

John  v2,251

Mary v2,298

Roscoe v2,133

 

HARRIMAN

Lydia v2,331

 

HARRINGTON

Minnie B. v2,241

 

HARRIS

Anna (Wheeler) v2,387

Charles v2,387,419

Charles Eugene v2,419

Don v2,268

Elmer v2,419

Emily v2,419

Frances (Rowley) v2,419

Francis v2,419

Frank v2,387

Fred W. v2,387

Guy v2,418,419

Hazel v2,419

J. Sidney v2,387

James v2,177

Julia v2,419

Kate (Fair) v2,387

Lizzie v2,329

Lula v2,387

Lulu M. v2,387

Marie (Garlets) v2,268

Mary Ellen v2,419

Mary (Zedekar) v2,177

Minnie (Swain) v2,419

Orley v2,419

Pearl v2,177

Pearl (VanAman) v2,406

Rachel v2,419

Rudy M. v2,387

Sarah v2,383

Sidney H. v2,387

Simon v2,419

Theodore v2,419

Thomas v2,387

Walter T. v2,387

William v2,387

 

HARRISON

Cuthbert v2,462

Dr. Burr v2,462

Grace v2,10,88

Matilda v2,462

 

HARSH

Etta (Olinghouse) v2,133

O. H. v2,133

 

HARSHBARGER

Abram v2,39

Amelia v2,203

Barbara v2,260

Emanuel v2,203

Katie v2,203

Mattie v2,203

Polly (Lehman) v2,203

Reuben v2,203

Sarah v2,39

 

HARSHBERGER

Barbara (Summey) v2, 209

Catherine v2,209

Christina v2,203

Elizabeth v2,391

Jacob v2,209

 

HART

Carrie (Gushwa) v2,275

David v2,149

Dora v2,149

Geraldine (Bevard) v2,149

Irene (Geiger) v2,59

James v2,59

Jane Ellen v2,149

Louise v2,149

Lucius B. v2,149

Mary (Ott) v2,33

Nora v2,142

Oda v2,149

Rebecca  J. (Cummings) v2,149

Rena v2,149

Sherman v2,275

 

HARTER

Alice H. (Stewart) v2,171

Bernice v2,280

Howard v2,171

Ina May (Shaeffer) v2,280

Lester v2,280

Mary E. (Zumbrun) v2,171

Rachel v2,410

Virgil v2,171

 

HARTMAN

Adam v2,417

Catherine v2,417

Edna v2,50

Emma v2,417

Jefferson v2,298

John v2,417

Joseph v2,417

Leonard v2,417

Levi v2,417

Lydia v2,417

Martha v2,417

Martha Elizabeth v2,417

Mary Catherine (Sunday) v2,298

Mary (Martz) v2,417

Solomon v2,417

Sophia v2,417

Susan v2,417

 

HARTSHOM

Eliza v2,381

 

HARTZ

Amanda v2,306

Fannie v2,306

Samuel v2,306

Susan v2,306

 

HARTZLER

Anna (Greenawalt) v2,329

Alice I. v2,329

Catherine v2,13

Celestia B. v2,329

Charles E. v2,329

D. W. v2,329

E. Blanche v2,329

Elizabeth v2,329

Harvey v2,97

Leah v2,207

Lillian v2,329

Lois v2,329

Lucile v2,329

Magdaline (Hooley) v2,162

Salina (?) v2,329

 

HARVEY

Bertha v2,66

C. L. W. v2,369

Carl E. v2,369

Charles N. v2,369

Cora E. (Faux) v2,369

Delila v2,78

Estella (Faux) v2,363

George v2,369

Isabelle (Johnston ) v2,369

Ivah B. v2,369

James N. v2,369

John W. v2,363,369

Mary (Bremner) v2,369

Robert v2,369

 

HARWOOD

Albert v2,203

Albert N. v2,260

Anna L. v2,260

Asa v2,260

Cecil L. v2,260

Daniel v2,260

Elizabeth (Dill) v2,260

Elizabeth (Shoup) v2, 203

Emmett v2,260

Henry v2,260

Inez v2,260

Julia A. (Smurr) v2,260

Leora (Love) v2,260

Nora (Gesinger) v2,260

T. W. v2,260

 

HASKINS

Albert v2,254,319,444

Amy (Huss) v2,319,444

Bessie (McKinley) v2,263

Bessie C. (McKinley) v2,445

Charles v2,254,319

Clarissa L. (Kemp) v2,254

Edith v2,254,319

Elizabeth v2,254,319

Ella v2,83,254

Elwood v2,254

Emma (Hoard) v2,254

Erastus v2,254

Eugene v2,254

Franklin v2,254,319

Garfield v2,319

George v2,254,319

Gerald v2,445

Herman v2,263,319,444

Jane (Jackson ) v2,254,319

Louis v2,319

Lulu v2,254

Mary (Moore ) v2,254

Mary J. v2,254

Mary Jane v2,319

Pearl v2,254

Pearl (Scuddar) v2,254

Ursula Jane v2,125

Weldon v2,254

Willis v2,254,319

 

HASSINGER

Allen v2,81

Jennie (Needham ) v2,81

 

HASTINGS

Ella M. v2,83

John v2,83

Lydia (Sherwood) v2,83

 

HASWELL

Sophronia v2,13

 

HATHAWAY

Dr. Albert v2,79

Dr. Calvin v2,78

Flora (Larimer) v2,430

Jane v2,78,1523

Jessie v2,52

Joseph v2,312

Malissa ( Gallutia) v2,12

Oscar v2,430

Richard v2,78,152

Sarah v2,79

 

HAUGHEY

Caroline v2,79

Charles v2,79

Christina v2,75,150

Dwight v2,204

Edna v2,204

Emily v2,178

Evaline v2,341

Evelyn v2,138

Francis G. v2,75

Frank v2,203

Hannah Louise v2,75

Hannah (Wyckoff) v2,75,150

Helen Lucile v2,204

Horace v2,79

Inez Genevieve v2,204

Judson v2,79

Laura Rumina v2,75

Laura Wilma v2,204

Louise (Aldrich) v2,204

Mary Jane v2,75

Mary Catherine (Gerst) v2,75,203

Phoebe v2,418

Phoebe Eliza v2,75

Robert v2,75,150

Timothy v2,75,203

William D. v2,75

 

HAUSE

Anna v2,215

 

HAUSELMAN

Ed v2,50

Ida (Gifford) v2,50

 

HAUVER

Gertrude v2,315

Henry v2,315

 

HAVENS

Lucy v2,440

 

HAVERSTOCK

Martha v2,221

 

HAWK

Amelia v2,428

Anna S. v2,428

Augusta (Shepardson) v2,256

Charles Franklin v2,428

Christopher J. v2,427

Christopher L.v2,427

Christopher Louis v2,401

Eli Zeno v2,427,428

Ellen (Crawford) v2,427

Fredericka v2,428

George v2,428

George W. v2,428

Hannah v2,428

Hannah Catherine v2,428

John v2,427

John L. v2,427,428

Lena ( Bopp) v2,427

Lula (Sisson) v2,427

Mary v2,428

Maud v2,256

Pauline v2,428

Samuel v2,428

Sarah E. v2,428

Sarah Eliza v2,401

Sarah J. (Wycoff) v2,401

Susan v2,54,428

Wilbur E. v2,427

William v2,427,428

William C. v2,256,428

 

HAWKINS

Ada (Summey) v2,295

Mel v2,302

 

HAWLEY

Ethel (Minch ) v2,328

Walter v2,328

 

HAYDEN

Clyde v2,184

Elizabeth v2,184

Etta v2,109,184

Ettafred v2,184

John v2,184

Lawrence v2,184

Mary Ann v2,184

Michael James v2,184

 

HAYES

Blanche v2,47     

 

HAYNES

Harriet (Chadwick) v2,294

Harvey v2,221

Lawrence v2,221

Libbie v2,221

Martha v2,221

Mary (Crawford) v2,221

Mitchell v2,221

Oscar v2,221

Perry v2,221

William v2,221

 

HAYS

Alice A. v2,404

Crosby v2,404

Cynthia v2,111

David v2,404

John v2,111

Harriet v2,145

Harriet E. (Smith) v2,111

Hattie E. v2,145

Levi Ferguson v2,404

Luella v2,111

Lydia (Ferguson ) v2,404

Mary Jane v2,404

Phoebe v2,403

Phoebe Ann v2,403,404

Robert F. v2,404

Sarah Ellen v2,404

William v2,404

William D. v2,111,145

 

HAYWARD

Arthur v2,351

Benjamin v2,115

Berdine v2,351

Bertha v2,311

Caroline (Drayer) v2,351

Clara May (Butler) v2,351

Dora Louise v2,351

Edgar v2,351

Elsie v2,351

Estella v2,351

Frank v2,351

Ida v2,351

Imo v2,351

Isaac v2,351

J. B. v2,135

James v2,351

John Benjamin v2,351

Lloyd v2,351

Louisa (Chaffee) v2,351

Mary v2,351

May (Butler ) v2,115

Olie v2,351

Robert v2,351

Walter v2,351

William v2,351

William C. v2,351

 

HAZEN

Josiah v2,381

Julia (Long) v2,381

Lucretia v2,44

 

HAZLETT

Armanella v2,51

 

HEADLEY

Alma v2,27

Cary v2,27

Daniel v2,345

Edgar v2,27

Edwin E. v2,27

Emma v2,26

Hannah v2,26

Harriet (Hood) v2,27

Harmon v2,27

Hattie E. v2,27

John v2,26,27

Joseph v2,26

Louisa v2,26

Louise (Folck) v2,345

Lucretia v2,26

Mary E. (Hemry) v2,3

Minard v2,27

Mordant v2,27

Nancy v2,26

Nora v2,367

Nora B. v2,27

Reuben v2,26

Sarah Jane v2,26

Susan (Hubbell) v2,27

Wheeling v2,26

 

HEALEY

Charles v2,133

Clara E. (Young) v2,145

Clayton v2,145

Griffith v2,133

Pauline v2,133

Sarah (Griffith ) v2,133

William v2,133

 

HEATH

Amelia v2,34

Miss v2,10

 

HECKENLIVELY

Bell v2,324

Curtis G. v2,24

Elizabeth v2,324

Emma v2,324

George v2,324

Harold M. v2,325

Henry v2,324

Joan v2,325

Mary A. (Kirk) v2,324

Mary E. (Main) v2,325

William E. v2,324,396

 

HEDDEN

Barbara Eudora v2,461

Grace Barbara (Holsinger ) v2,461

Harry G. v2,461

Robert Ray v2,461

Stephen Douglas v2,461

Virginia Lenore v3,461

 

HEFFNER

Jacob v2,343

Mary A. v2,343

Susanna (Grubb) v2,343

 

HEILBRONNER

Caroline v2,277

 

HEITZ

Ada v2,249

Ambrose v2,249

Arthur v2,249

Audrey v2,249

Bernice (Ray) v2,249

David v2,114,249

Eleanor May v2,249

Elizabeth v2,249

Emma (Weller) v2,249

Gladys v2,249

John v2,249

Joseph v2,244,249

Joseph W. v2,249

Lavinia v2,249

Margaret J. v2,249

Rebecca (Prince) v2,249

Sabina (Ober) v2,244,249

Walter v2,249

 

HELD

Barbara v2,32

George v2,217

John v2,32

Margaret (Heldt) v2,32

Rebecca J. (Haller) v2,217

 

HELLER

Martha v2,191

 

HELLINGER

Basil v2,34

Carrie (Spangle) v2,34

Charles v2,34

Jacob v2,34

Lucile v2,34

 

HELME

Chloe G. (Kelham) v2,238

W. A. v2,238

 

HELMER

Emma v2,287

Esther v2,287

Maggie (Smith) v2,408

Samuel v2,408

 

HELMS

Effie (Renner) v2,384

Maurice v2,384

Reba A v2,384

Will v2,384

 

HELPER

Rosanna (Spearow) v2,235

 

HELWIG

Barbara Ann v2,32

Christine v2,32

Elizabeth v2,32

George v2,32

Isaac v2,32

John v2,32

Kesiah v2,32

Mary v2,32

Miss (Jennings ) v2,32

Peter v2,32

Rebecca v2,32

Sarah (Gorsuch) v2,32

 

HEMPSTEAD

Mary v2,16

 

HEMRY

Abraham v2,46

Abram v2,129,305,454

Andrew J. v2,305

Carl v2,130

Cora v2,130

Cora E. v2,28

Celia v2,305

Edith (Isenhour) v2,130

Elizabeth (Hanselman) v2,129,305

Ethel v2,87

Eva v2,129,305

George v2,129

George E. v2,305

Isaac v2,129,305

John v2,28,129,305

Kenneth v2,130

Lila v2,129

Lizzie v2,129

Lydia v2,129,305

Margaret v2,46,305

Margaret Ann v2,129

Mary Ann v2,305

Mary Ann (McClaskey) v2,129,454

Mary Ann (McClaskey) v2,129,454

Mary E. v2,305

Nancy v2,129

Nancy J. v2,305

Nancy (McCullen) v2,129

Rebecca v2,120

Rebecca (Ramsey) v2,129

 

HEMSTREET

Cornelia v2,113

 

HENDER

Catherine v2,194

 

HENDERSHOT

Alice v2,70

J. D. v2,201

 

HENDERICKS

Mary v2,128

 

HENDRY

Ada v2,244,306

Belle v2,306

Catherine (Jackson) v2,306

Chloe (Moss) v2,306

Elzina v2,306

Genevieve v2,306

George v2,305,306

Gladney Arthur v2,306

Helen v2,306

Lewis v2,244,305,306

Luella v2,306

Marcia v2,306

Marsden v2,306

Pauline v2,306

Sarah Virginia v2,306

Stella (Allen) v2,306

Thankful (Hotchkiss) v2,305

William v2,306

Zella (Brown) v2,306

 

HENEY

Forest v2,23

Mabel (Moore ) v2,23

 

HENNEY

Alice v2,339,424

Alma v2,143

Anna (Housman) v2,424

Carl v2,356

Catherine v2,424

Catherine (Shellenberger ) v2,143

Daniel v2,424

Daniel W. v2,424

Eileen Jeanette v2,356

Elizabeth v2,424

Helen v2,424

John H. v2,424

Jerry v2,199

Lucetta (Hines) v2,199

Mary M. v2,424

Rachel v2,424

 

HENNING

Augusta v2,328

Sarah J. v2,298

 

HENRY

Elizabeth v2,39

Emma (Haines) v2,39

G. A. v2,315

Gabriel S. v2,39

Ida B. v2,39

Ida L. v2,114

J. L. v2,39

John Mason v2,227

Mary v2,227

Margaret c. v2,39

Martha J. v2,39

Marjorie v2,39

Perma v2,39

Robert A. v2,39

Sarah v2,227

Sophia (McKenzie) v2,39

William F. v2,39

 

HERALD

Della v2,433

 

HERBERT

Jane v2,219

Ralph v2,219

 

HERBSTER

Mary v2,123

 

HERMAN

Anna R. (Searing) v2,377

Dorothy v2,377

George v2,377

Henry A. v2,377

Margaret  v2,377

 

HERN

Amanda May v2,433

Arthur v2,255

Charles v2,266

Charles B. v2,433

Charles Benedict v2,433

Dorothy F. v2,292

Florence E. (Long) v2,292

Grace v2,266

Harlie v2,410

Harlie J. v2,266,292

Harlow J. v2,265, 266,292

Helen J. v2,292

John Harlow v2,433

Laura M. (Holcomb) v2,433

Martha A. v2,292

Martha (Mix) v2,255,292

Mary v2,266

Mary A. (Mohler) v2,255

Maude v2,266

Ralph E. v2,292

Robert J. v2,292

Ross v2,266

Ruth Irene v2,433

Sarah (Goodneau) v2,265

Susan E. v2,266

William v2,266

Willis v2,266

Willis Whitner v2,433

 

HELD

George v2,217

Rebecca J. (Haller) v2,217

 

HERRICK

Abigail (Castle) v2,96

Cordia v2,96

Donaldson v2,96

Henry v2,41

Herbert v2,96

Lola (Sutliff) v2,41

Lot v2,41

Lucy (Avery) v2,96

Malinda v2,96

Margaret (Willenner) v2,96

Nettie (Halverson) v2,96

Richard v2,96

Richard M. v2,96

Rufus v2,96

Rufus Grant v2,96

Sarah (Fusselman) v2,41

W. C. v2,96

 

HERRIMAN

Jane v2,233

 

HERRINGTON

Martha (Low) v2,59

Solomon v2,59

 

HERRMANN

August v2,283

Margaret E. (Rowe) v2,283

 

HERSHBARGER

Abraham, v2,236,

Barbara v2,236

Elizabeth (Lehman) v2,236

Fannie v2,236

John v2,236

Joseph v2,236

Leah v2,236

Lydia v2,236

Magdalena (Yoder) v2,236

Noah v2,236

Susan v2,236

 

HERSHBERGER

Abraham v2,359

Barbara v2,208

Christina v2,233

Elizabeth (Lehman) v2,208

Fannie v2,135,361

John v2,208

Joseph v2,253

Leah v2,274

Lucy (Hostetler) v2,253

Sarah v2,359

Susanna v2,163

HERSHEY

Eugene v2,308

George v2,308

George R. v2,308

Joan v2,308

Joanna (Freligh) v2,308

Latta F. v2,308

Lewis B. v2,308

Martha v2,308

Mary v2,308

Moses B. v2,308

Nancy v2,308

Nancy (Holsinger) v2,308

Rosetta (Richardson ) v2,308

Ross v2,308

Susan v2,308

Marshal v2,308

 

HERSHMILLER

Charles v2,120

Nellie C. (Kisely) v2,120

 

HERTZ

C. W. v2,74

Lillie (Morse) v274

 

HERVY

Lucelia v2,104

 

HESS

Carr (Deal) v2,160

Ed v2,160

Florence   (Elliott) v2,307

Ida v2,342

Leonard v2,307

Lucilla v2,307

Mark v2,307

Mary Adella ( Keagy) v2,418

Mary v2,105

May v2,98

Paul v2,307

Wanona (Michael) v2,307

William v2,307

 

HETTZEL

Maria v2,137

 

HEWITT

Emerline v2,440

 

HIATT

Dr. Homer v2,125

 

HIBBARD

Mary v2,245

R. S. v2,3

 

HICKMAN

Almira v2,48

Ann v2,48

C. A. v2,48

Clarence v2,48

Eva (Tulley) v2,48

Guy v2,48

Lewis J. v2,48

Martha (Jones) v2,48

Sadie v2,48

Sarena v2,48

 

HICKS

Hannah v2,204

Leona (Smith) v2,5

Louise v3,204

Lydia v2,211

Margaret v2,211

Orlando v2,204

Robert v2,211

 

HIGBEE

Mrs. v2,228

 

HIGBY

Susan v2,224

 

HIGDON

John v2,39

Lillie (Cline) v2,39

 

HIGH

Albert v2,228

Clyde v2,228

Gladys (Case) v2,228

Gwendolin v2,228

 

HIGHLAND

Jane v2,422

 

HILBERT

Ellen v2,294

 

HILDEBRAND

Derline ( Debow) v2,61

Dr. William O. v2,61

Edith M. (Robbins) v2,62

Julia A. v2,157

Marie (Seigler) v2,61

Moses v2,61

Nedra L.v2,61

William v2,61

 

HILE

Beulah E. (Huntsman) v2,65

Ted v2,65

 

HILL

Albert S. v2,92

Arvilla v2,92

Charles v2,349

Charles R. v2,92

Cora M. (Uhl) v2,92

Don A. v2,92

Elsie v2,228

Emma C. (Hovarter) v2,92

Frances (Zimmerman) v2,92

Julia v2,425

Lawrence v2,92

Ledger C. v2,349

Luther v2,64

Mary v2,92

Mary (Hughes) v2,64

Mary (Kinney) v2,92

Mrs. Charles v2,340

Mrs. Orange v2,232

Nellie (Cline) v2,349

Nicholas v2,92

Orange L. v2,92

Rilla v2,92

Russel J. v2,92

Ruth May v2,92

Simon v2,92

Verne R. v2,92

Wilber H. v2,92

 

HILTER

J. E. v2,32

 

HILTERBRANT

Alma v2,385

Frank v2,385

Isaac v2,385

Lucinda (Critchet) v2,285

Mabel v2,385

Madge v2,385

Maggie v2,385

Mary v2,245,385

Mary L. (Royer) v2,385

Mathew C. v2,385

Ralph v2,385

 

HIME

Lydia v2,303

 

HIMES

Bert v2,96

Celestia B. (Young) v2,145

Jennie A. (Huber) v296

Leone (Lasho) v2,92

 

HINCKLEY

C. B. v2,3,256

Mary v2,211

Samuel v2,211

Thomas v2,211

 

HINDMAN

Anna M. (Kosht) v2,146

D. P. v2,146

Doris E. v2,146

Madonna v2,146

Nancy (Ledour) v2,146

Samuel v2,146

Samuel C. v2,146

 

HINE

Brooks L. v2,354

Charles L. v2,354

Cynthia (Brooks) v2,354

Frank B. v2,354

Horatio Sheldon v2,354

Lemon v2,354

Jane L. (Brooks) v2,354

Nellie Cynthia v2,354

Jane L.. v2,354

Sheldon H. v2,354

Sheldon Horatio v2,354

 

HINER

Cora (Wagner) v2,141

Ora v2,141

 

HINES

Anna E. v2,199

Ella v2,199

Eva (Black) v2,199

Fern R. v2,199

Glenn B. v2,199

Lydia v2,199

Lucetta v2,199

Melvin v2,199

Mary v2,199

Sarah (Koontz) v2,199

Thomas v2,199

Wilbert T. v2,199

 

HINKLE

Aquila v2,377

Ed v2,137

Emma L. v2,337

Emma (Hunt) v2,137

John v2,137

Mary (Boyer) v2,377

 

HINMAN

Elnora (Campbell ) v2,18

Ora ( Galloway) v2,26

Oliver v2,18

William v2,26

Willo v2,18

 

HIRE

Alvin M. v2,374

Arthur v2,403

Beulah Eileen (Page) v2,403

Catherine v2,61

Elizabeth (Swihart) v2,374

Ellen (Bumbaugh) v2,61

Leonard v2,61

 

HIRSCH

Jennie v2,243

 

HIRST

Joseph v2,37

Nora J. v2,37

 

HISSONG

Lovina v2,432

 

HITE

Alva v2,97

Anna v2,97

Bessie v2,97

Clara B. v2,97

Cora (Crockett) v2,97

Dean v2,97

Dora v2,97

Fay v2,97

Homer v2,97

Inez A. (Milner) v2,97

J. C. v2,97

Nona v2,97

Robert v2,98

Thomas v2,98

Thomas W. v2,97

 

HIVELY

Rebecca v2,309

 

HOAK

Hannah v2,79

 

HOARD

Emma v2,254

 

HOBB

Dr. J. T. v2,282

 

HOBSON

Helen v3,128

 

HOCH

Charles v2,218

Gertrude v2,218

Gertrude (Kepler) v2,218

Oline v2,218

 

HOCK

Harriet C. v2,318

 

HOCHSTEDLER

J. O. v2,174

Ruth (McLouth) v2,174

 

HOCKENSMITH

Maude {Paulus) v2,405

 

HODGES

Charles v2,300

Ethel (Musser) v2,115

Isabel v2,139

Leroy v2,115

Rachel v2,300

 

HOFF

Alsa v2,212

Andrew v2,212

Anna (Lampman) v2,212

Catherine v2,212

Enoch v2,378

Festus v2,212

Florence ( Bartlett) v2,78

George W. v2,212

Hannah (Mowers) v2,212

Irma v2,212

Isaac v2,212

Jasper v2,212

Marjorie v2,378

Mary v2,212

Mary (Bennett) v2,212

Melancthon v2,212

Michael v2,212

Michael jr. v2,212

Michael sr. v2,212

Nellie v2,212

Samuel v2,212

Sarah v2,212

 

HOFFMAN

Elizabeth (Weaver) v2,354

George H. v2,37

George R. v2,37

Harold v2,259

Hazel (Schaeffer) v2,259

John H. v2,37

Margaret v2,207

Mary C. (Eldred) v2,37

Richard v2,259

Rollo v2,259

Sarah (Cramer) v2,37

William E. v2,354

 

HOFFMEYER

Helena v2,258

 

HOFFMYER

Leah v2,338

 

HOGMIRE

Clara v2,333

Samuel v2,333

 

HOKE

Sadie (Rautzahn) v2,95

W. A. v2,95

 

HOLABAUGH

James v2,243

Margaret (Lecount) v2,243

 

HOLBROOK

Elizabeth (Folck) v2,14

Frank v2,14

John v2,283

Mina (Miller) v2,283

Verle v2,14

 

HOLCOMB

Carrie May v2,432

Edward v2,432

Flora Gay v2,432

John v2,432

Laura M. v2,432

Lulu M. v2,432

Martin v2,432

Mary Jane (Geah) v2,432

Oramanda (Wert) v2,432

Polly Ann (Rowland) v2,432

Riley v2,432

Rebecca v2,432

Seth v2,432

Ulysses Grant v2,432

 

HOLDEN

Martha v2,126

 

HOLDRIDGE

Bertha v2,202

 

HOLLABAUGH

David v2,27

Margaret J. (Furnish) v2,27

 

HOLLIDAY

Ellen (Keefer) v2,323

Mrs. Zenas v2,323

 

HOLLINGER

Floyd v2,167

Mary (Dohner) v2,167

 

HOLLINGSWORTH

Dr. W. W. v2,462

 

HOLLIS

Betsey (Palmer) v2,318

Jerusha v2,318

Lyman v2,418

Marie v2,318

 

HOLLISTER

Artemus v2,195

Clarissa v2,195

Elizabeth v2,195

Wellington v2,2

 

HOLLOPETER

Armina v2,227

 

HOLLY

Franie v2,235

Franey v2,235

John v2,235

 

HOLMES

Catherine (Stine) v2,110

Lemuel J. v2,200

Mary (Gillian) v2,200

Owen v2,110

 

HOLSINGER

Adrain v2,187

Anna (Needham ) v2,81

Bessie v2,36

Bessie (Rowe) v2,188

Carl v2,461

Charles v2,36

Charles F. v2,461

Clark v2,188

Daniel v2,158

Donald Harry v2,462

Dora v2,187

Elizabeth A. (Garmire) v2,461

Elizabeth J. v2,461

Ellis v2,188

Elsie (Henning) v2,461

Eva Grace (Resslar) v2,462

Frances Lenore v2,461

Frank v2,187

Fred W. v2,461

George v2,81

Georgia E. (Brown) v2,462

Grace Barbara v2,461

Helen v2,36

Ida v2,187

Jennie v2,158

Jesse G. v2,461

John v2,187,461

John F. v2,187

Lois v2,36

Lucinda (Dyer) v2,36

Mary A. (Stroman) v2,461

Mary Frances v2,462

Mary Lenora (Myers) v2,461

Max Frederic v2,462

May (Knight) v2,36

Neil F. v2,461,462

Olive M. v2,188

Orra M. ( Marshall) v2,461

Ray C. v2,461

Rhua May v2,461,462

Richard v2,461

Sarah (Fleck) v2,158

Sarah (Raber) v2,188

Sarah (Stroman) v2,187

Waldo F. v2,461

Walter v2,36,187

William v2,36,187

 

HOLTON

Sarah v2,243

 

HOLTZWORTH

Margaret v2,158

 

HOLZER

Elizabeth (Lang) v2,403

Louis v2,403

 

HONESS

Anna v2,89

Anna (Ford) Riddle v2,89

Arthur P. v2,89

Charles v2,89

Clayton v2,90

Edith v2,90

Edward v2,89

Leon v2,90

Margaret (Seeley) v2,89

Mary v2,89

Pharaoh v2,89

William v2,89

 

HONTZ

Aldine v2,138

Anna (Luckey) v2,161

Bertha F. v2,240

D. S. v2,161

Daniel S. v2,79

Ermel L. v2,79

Fannie (Stump) v2,138

Hannah (Hoak) v2,79

Harriet A. v2,79

Harry T. v2,240

Harvey H. v2,240

Jacob v2,79,138

Jennie v2,79

John v2,239

Jonathan A. v2,79

Julia A. (Upson) v2,239,240

Lewis C. v2,79,138

Mabel v2,79,114

Mary O. v2,79

May (Luckey) v2,161

Neva v2,79

Pearl C. (Todd) v2,79

Roy v2,114

Sedrick D. v2,79

Thomas M. v2,79

W. C. v2,161

William v2,79

 

HOOK

Amanda v2,169

Irene v2,169

Ida v2,169

John J. v2,169

Malinda v2,265

Mary A. v2,169

Rachel (Miller) v2,169

Rosa v2,169

Samuel v2,168,169

Sarah v2,169

Ursula (Strohl) v2,169

William v2,169

 

HOOLEY

Amos v2,162,307

Anna v2,162

Beulah F. v 2,162

Catherine (Greenawalt) v2,436

Dora (Mast) v2,162

Emma J. v2,162

Enos v2,162

Frances (Hostetler) v2,162

Florence v2,162

Francis v2,162

Gertrude (Yoder) v2,93,162

Harold v2,162

John F. v2,162

Joseph v2,92,162

Joseph Y. v2,162

Katie P. v2,162

Levi v2,307

Levi F. v2,162

Luella v2,162

Lydia A. (Yoder) v2,162

Lydia Ann v2,162

Magdalene v2,162

Martha v2,259

Menno S. v2,162

Minnie (Miller) v2,162,307

Nancy v2,162,307

Noah J. v2,162

Ora J. v2,162

Rachel v2,162,307

Rachel (Yoder) v2,162

Reva v2,162,307

Titus v2,162,307

Vada v2,162,307

Verna v2,162

Walter v2,162

 

HOOPER

Esther v2,443

 

HOOTMAN

Mary C. (Miller) v2,313

Minda P. v2,313

Paul B. v2,313

 

HOOTMIER

Emma L. (McClellan) v2,156

Howard v2,156

 

HOOVER

Alta (Sunthimer) v2,327

Benjamin v2,457

Catherine v2,457

Catherine (Grove) v2,457

David v2,457

Elizabeth v2,456,457

Emma v2,446

Jacob v2,457

John v2,457

Lillian Jemimah ( Griffith) v2,229

Ludwig v2,456

Mary Elizabeth v2,327

Mary (Nickedemus) v2,457

Samuel v2,327

Sophia v2,457

Sylvester v2,229

 

HOPKINS

Fleming v2,347

Iva ( Willibey) v2,122

Kenneth v2,122

Mary (Barr) v2,347

 

HORD

Emile v2,393

Hazel (Main) v2,393

Mildred v2,393

Nathan v2,393

 

HORN

Bessie v2,319

Lillian v2,319

Paul v2,319

Stephen v2,319

Verle ( DeLancey) v2,319

 

HORNADAY

Arvilla v2,188

Charles G. v2,188

Esther (Skelly) v2,188

James P. v2,441

Mary Gertrude (Willis) v2,441

 

HORNER

Adella v2,416

Alpheus v2,415

Anna v2,258,317,415

Bernice E. (Cline) v2,349

Catherine v2,258,415

Catherine Alice v2,269

Catherine (Mohler) v2,

Cecil Othello v2,416

Charles v2,415

Cordelia v2,452

Daniel v2,258

Dr. P. W. v2,349

Eli v2,258,317,415

Elias v2,415

Elias M. v2,452

Emanuel v2,415

Florence v2,416

Irvin v2,415

Isaiah v2,415

Jacob v2,258

Jemima v2,258

John v2,258

Joseph v2,415

Lizzie v2,258

Lorinda (Hall) v2,415

Mary v2,258,454

Mary (Graham) v2,258

May (Millhoff) v2,258,269

Milton v2,415

Myrton v2,415

Noah v2,258

Susan v2,382

Susan M. v2,195

William v2,258,269,415

 

HORTON

Sally Anna v2,19

 

HOSACK

Blanche (Baker) v2,25

Lola Alice (Baker) v2,389

Ray v2,25,389

 

HOSE

Isaac v2,224

Mary (Riser) v2,224

 

HOSHAW

Anna Rachel A. v2,356

 

HOSLER

Barbara (Kifer) v2,79

Catherine M. v2,79

Catherine (Geige) v2,59

Charles v2,113

Ella B. v2,80

J.H. v2,80

Mary E. (Imes) v2,80

Maude v2,80

Samuel R. v2,79

Susanna v2,167

William v2,59

 

HOSMER

Alice v2,449

Susannah v2,65

William W. v2,79

 

HOSTETLER

Abraham L. v2,253

Alice Marie v2,253

Allen v2,253

Amanda v2,361

Amos v2,361

Andrew v2,308

Andrew J. v2,264

Andrew Omar v2,264

Anna v2,160,235

Arlene v2,135

Barbara v2,264

Barbara (Miller) v2,386

Barbara (Suntheimer) v2,253

Bessie v2,308

Carrie v2,253

Carrie (Mehl) v2,147

Carrie (Sunthimer) v2,361

Catherine (Borntrager) v2,153

Catherine (Hetzler) v2,386

Christian D. v2,153

Daniel v2,264

Daniel S. v2,361

David v2,288,308

David J. v2,264

Dewey W. v2,147

Dr. A. J. v2,17,253

Dr. Amos J. v2,386

Earley P v2,264

Eldon M. v2,253,255

Elias M. v2,264,308

Elizabeth v2,58,253,264,308

Elizabeth (Eash) v2,361

Elizabeth (Mast) v2,253,264,307,386

Elizabeth J. v2,264

Elizabeth Mae v2,253,255

Ella (Long) v2,418

Ella May (Smith) v2,17,386

Elmer v2,264

Emma v2,159,264

Emma (Low) v2,59

Ernest Mehl v2,147

Ernest Jr. v2,147

Esther v2,264

Esther (Miller) v2,147,264

Eve v2,176,308

Eva v2,208,215,264

Fannie v2,361

Fannie (Hershberger) v2,361

Frances v2,162

Fred v2,253

Harry J. v2,354

Henry v2,361

Henry J. v2,264,307,308

Herbert v2,135

Ida May (Roderick) v2,308

Ira J. v2,253

Jacob v2,76,162,361,386

Jacob J. v2,264,308

Jacob S. v2,361

John v2,386

John Beatty v2,253

John M. v2,253,264,308

Joseph v2,264

Josiah J. v2,361

Katie v2,39,253

Keith W. v2,58

Laura (Lambright) v2,288

Lester Paul v2,76

Levi v2,361,418

Lizzie v2,253,264,416

Lolita v2,253

Lora V. v2,308

Lucile v2,386

Lucy v2,253

Lucy (Cline) v2,308

Lucy (Miller) v2,135

Lydia v2,361

Mabel v2,208

Mae v2,386

Magdalena (Lehman) v2,386

Mary v2,76,155,264

Mary (Weaver) v2,354

Mary Ann (Mehl) v2,58,160,253,386

Matilda (Miller) v2,361

Mima v2,253

Miss (Lorentz) v2,386

Moses v2,58,160,253,264

Moses J. 2,147,264,386

Moses M. v2,253,264,308,386

Moses P. v2,147

Nancy v2,391

Nellie v2,147

Noah v2,253

Opal (Davis ) v2,253,255

Ora Wilson v2,361

Orley O. v2,264

Orva C. v2,361

Paul v2,255

Paul Almon v2,264

Paul Davis v2,253

Paul J. v2,147,264,308

Perry v2,264

Peter v2,361

Polly v2,264,308,361

Ruth v2,255

Ruth Maguerite v2,253

Samuel v2,264,308,361

Samuel P. v2,264

Sarah v2,264,361

Sarah (Miller) v2,361

Susan v2,361

Susan (Hostetler) v2,253

Susie (Kitchey) v2,147

Uriah v2,308

Uriah J. v2,264

Velma B. v2,308

Vera Lucille (Cline) v2,340

William v2,340

William O. v2,59

Willie H. v2,308

Willis v2,361

Wilma v2,308

Winnie B. (Beatty) v2,253

Yost v2,264

 

HOSTETTER

Abraham v2,260

Amanda v2,286

Anna (Emmerick) v2,260

Barbara v2,351

Catherine v2,286

Claude v2,307

Enos v2,260

Guy v2,307

Jacob v2,260

Joy v2,307

Katie v2,352

Katie (Miller) v2,307

Margaret v2,307

Martin v2,260

Monroe v2,260

Samuel v2,286,352

Sarah (Miller) v2,286

Sophia v2,352

 

HOSTITLER

Mary v2,177

 

HOTCHKISS

Thankful v2,395

 

HOUCK

Sarah v2,337

 

HOUGH

Laura v2,348

 

HOULTON

Firm v2,52

Jessie (Hathaway) v2,52

Jink v2,265

John v2,52,336,421

Leland v2,52

Lewis v2,52,

Margaret v2,421

Mary A. v2,317

Mary Ann v2,336,421

Mary A. B. v2,49

Mertie ( Kepler) v2,265

Nancy (Lewis) v2,421

Rachel (Duck) v2,52

Rebecca v2,421

Rebecca (Kilgore) v2,336

Rhoda (Martin) v2,52

Rosa (Mills) v2,52

Samuel v2,49,336,421

Vern v2,52

 

HOUSAL

Absalom v2,402

Drucilla ( Reever) v2,402

E. E. v2,402

Elza E. v2,402

Esther v2,402

Hazel v2,403

Hiram v2,403

Jared v2,402

Jared F. v2,403

Mary C. 403

Rhoda (Allen) v2,403

Russel W. v2,403

Sadie A (Snyder) v2,402

Victor Wayne v2,403

 

HOUSEHOLDER

Margaret v2,200

 

HOUSER

Ella v2,10

Henry v2,114

Katie v2,10

Louisa v2,10

Mary (Gonser) v2,10

Matilda E. v2,10

Olive (Weller) v2,114

Samuel v2,281

Sarah v2,10

Sarah Anna v2,281

 

HOUSMAN

Anna v2,424

Annetta (Teeters) v2,434

Aurie v2,334

Jonas v2,334

Willard W. v2,434

 

HOUSOUR

Fannie v2,234

 

HOUTS

Clarence v2,44

Ethel (Bodley) v2,44

Lawrence v2,44

Lois v2,44

Mary v2,44

 

HOVARTER

Adam v2,417

Caroline v2,417

Catherine (Hartman) v2,417

Christopher v2,417

David v2,417

Emanuel v2,47

Emma C. v2,92

Henry v2,417

Isaiah v2,417

Jacob v2,417

Jacob Ira v2,417

John v2,417

John Almon v2,417

Lizzie v2,417

Mary v2,92

Nancy v2,417

Nancy (Wyrick) v2,417

Samuel v2,417

William v2,116,417

 

HOVERSTOCK

Alice (Lantz) v2,116

Alice L. v2,116

Caistro H. v2,116

Charles H. v2,116

E. F. v2,395

Emily v2,395

James v2,116

Jennie (Bratton) v2,395

Kenneth v2,116

L. (Parks) v2,116

Margaret v2,116

 

HOWARD

Adaline v2,11

Bertha (Eaton) v2,255

Bridget v2,28

John v2,2155

John Calvin v2,255

Morris v2,11

Nancy A. (Young) v2,145

Walter v2,145

 

HOWE

Sarah (Badlam) v2,448

 

HOWENSTINE

Lydia v2,101

Phoebe v2,298

 

HOWEY

Elizabeth (Ballentine) v2,157

Dorcas (Brown) v2,157

Frances (Gidden) v2,448

Gladys v2,157

Huston v2,157

Jennetta v2,157

John B v2,448

Lewis v2,157

Melvin v2,28

Rev. James B. v2,448

Sarah (Furnish) v2,28

 

HOYER

Arthur v2,242

Basil v2,242

Bernice v2,242

Catherine v2,241,374

Charley v2,242

Dora v2,242,298

Doris v2,242

Emma (Dayhoff) v2,242

Fay v2,242

Glyda v2,242

Hattie (Trich) v2,242

Hayes v2,242

Ida v2,242

Jacob v2,241,298

Jane v2,241

John v2,241

Mary v2,241

Merrie Anne v2,242

Paul v2,242

Pearl v2,242

Ray v2,242

Rebecca (Stahl) v2,241

Samuel v2,241

Sarah A. (Saul) v2,242,298

Wayne v2,242

William v2,241

Wyman v2,242

Zima v2,242

 

HOYLES

Harry v2,266

Mary D. v2,266

 

HOYT

Caroline v2,152

 

HUBBELL

Sarah v2,27

 

HUBER

Barbara A. v2,96

Etta (Klink) v2,372

Gertrude v2,228

Jacob B. v2,258

Jennie v2,96

Lewis C. v2,96

Nancy E. v2,96

Nancy E. (Black) v2,96

Rebecca v2,258

Tira v2,96

 

HUDSON

Anna A. v2,332

Gertrude (Walker) v2,333

Isaac v2,332,419

Mary (Emmons) v2,332

Pliny E. v2,332,419

Samuel v2,332

Sarah Ann (Alling) v2,332

Sarah J. v2,332

Sarah Jerusha v2,419

William W. v2,332

 

HUFF

Alexander v2,349

Almeda v2,349

Arthur v2,267

Charles v2.349

Christina v2,349

Clara (Miller) v2,267

Edward v2,349

Elizabeth (Sixbey) v2,349,350

Harry Dalton v2,350

Henrietta v2,349,350

Ida v2,349

Irma v2,330

Lemuel v2,349

Lucile Elizabeth v2,350

Lucile (Dalton) v2,350

Stanley v2,350

 

HUFFMAN

Blaine v2,289

Carrie (Closson) v2,289

Carl v2,335

Charles v2,422

Della (Wilcox) v2,422

Esther v2,289

June v2,422

Maggie v2,97

Mildred v2,422

Mildred (Goodale) v2,4

Olive v2,97

Russell v2,289

S. C. v2,4

William v2,97

 

HUGHES

Alice v2,64

Alonzo v2,64

Bell (Wark) v2,279

Burl v2,64

Carl v2,225

Catherine v2,459

Chauncey v2,459

David v2,63,379

Dean v2,279

Earl v2,64

Eliza v2,64

Ellen (Drake) v2,225

Ellen May (Wallace) v2,222

Emma v2,64

Esrom v2,225

Evelyn v2,450

Frank v2,63,64

Frank D. v2,249,279

Grace (Ensley) v2,279

Hilda Wallace v2,225

James v2,64,225

John v2,63,64,279

Josephine v2,64

L. D. v2,225

Lafayette v2,64

Leona E. (Parsell) v2,64,249

Lester v2,64

Lester J. v2,279

Lewis v2,64

Lois v2,279

Lulu v2,225

Martha v2,181

Martha Adaline v2,64

Martha (Meek) v2,63,279

Mary v2,64

Nancy v2,64

Percey (Fisher) v2,459

Phillys v2,279

Porter v2,64

Rachel v2,64

Roena v2,279

Rosanna (Shreve ) v2,225

Sheridan v2,225

Sumner v2,64

Susan (Haines) v2,279

Susie v2,225

 

HULBERT

Ann v2,224

Bernice v2,184

 

HULL

Albert S. v2,391

Almeda (Haller) v2,217

Archie v2,391

Avilla C. v2,390

Cecelia v2,391

Charles H. v2,390

Dorothy (Rakestraw) v2,170

Jacob v2,217

Julia A. v2,115

Leota ( Loucks) v2,391

Margaret v2,28,104

Mary (Kinney) v2,390

Nelson v2,390

Orange L. v2,390

Ralph D. v2,391

S. P. v2,170

Wilber H. v2,390

 

HUME

Isabel Jane v2,409

Lydia Ann v2,409

 

HUMES

Ethel v2,94

 

HUMISTON

Hannah v2,455

 

HUMPHREY

Robert v2,82

Sarah (Griffith) v2,82

 

HUNT

Belle (Taylor) v2,137,224

Carrie L. v2,391

Catherine v2,245

Celia v2,197

Eben v2,137

Elizabeth v2,245

Ellen v2,137,245

Emma v2,137

Francis v2,245

Frank v2,245

Franklin v2,49,245

Fred v2,245

Fred N. v2,32,

Grace v2,52,137

H. B. v2,137

Harriet H. (Boughton) v2,137

Haskill v2,245

Hattie v2,127

Henry v2,197

Ida v2,137

James v2,245

James W. v2,49

Jennie v2,137

Lee v2,245

Martha A. v2,245

Martha J. (Long) v2,49,245

Mary v2,135

Mary (Spearow) v2,235

Mary (Spero) v2,197

Minnie, 245

Nellie F. (Beezley) v2,245

Ralph T. v2,137

Smith v2,49

Theodore v2,137,224

Thomas v2,245

 

HUNTER

Abigail (England) v2,442

Eliza ( Rathburn) v2,442

Elmer v2,56

Hannah E. v2,141

John A. v2,442

Mary C. v2,442

Robert v2,442

Susie (Thayer) v2,13

Zoe (Friend) v2,56

 

HUNTSMAN

Alice v2,65,167

Anson v2,65

Anson L. v2,167

Bernice L. v2,65

Beulah E. v2,65

Cleo v2,167

Cora v2,65,167

Elza v2,167

Elza M. v2,65

Emmaretta ( Ott) v2,101,167

Flossie F. v2,65

George v2,65,167

Mary (Brackney) v2,65

Martha v2,167

Mertuss V. ( Winebrenner)v2,65

Robert v2,167

Ruby v2,65

Susannah (Hosler) v2,65,167

Verlin B v2,65

Wilda v2,167

William H. v2,65,101,167

 

HURD

Elizabeth v2,376,446,447

Nora v2,108

 

HURSEY

Mabel (Fuller) v2, 105

Marion C. v2,105

 

HURTT

Elizabeth, v2,411

George, v2, 411

Louise, v2,411

 

HUSS

Amy v2,276,319,444

Elijah v2,319

 

HUSSELMAN

Amanda E. v2,50

Mabel G. v2,211

 

HUSSEY

Martin L. v2,32

 

HUSSMAN

Caroline (Kepler) v2,218

Samuel v2,218

 

HUSTON

Sarah (Downend) v2,238

 

HUTCHINS

Alice E. v2,152

Almetia v2,300

Audrey S. v2,300

Bessie F. v2,300         

Carry E. v2,152

Charles v2,300

Cora v2,186

Cora Dell v2,176

Delcena v2,300

Dr. Bradbury v2,432

Ella v2,152

Ezra v2,152

Frances v2,186,308

Franklin v2,300

Fred v2,176,186

Henry v2,300

Ida May (Randal) v2, 300

Jane v2,186

Jerome D. v2,300

John v2,176,186

John R. v2,176,186

John Riley v2,176

Jonas M. v2,300

Joseph v2,176,186

Julia (Harkness) v2,432

Laura v2,432

Lawrence3, v2,186

Leon v2,186

Lewis v2,176,186

Lola v2,446

Lorina E. ( Wycoff) v2,152

Lottie V. v2,176

Lurinda ( Wicoff) v2,79

Lydia A. v2,300

Lydia Ann Eliza v2,300

Mahala v2,152

Mary E. v2,318

Mary Jane v2,176

Melinda Ann (Zimmerman) v2,186

Nelson v2,152

Opal v2,186

Paul v2,186

Phoebe (Jones) v2,152

Roscoe v2,300

Ruth L. v2,152

Sterling v2,300

Susie (Stahl) v2,300

Wadie Ann ( Sowles) v2,186

Waty Ann ( Sowle) v2,176

Wava B. v2,300

William v2.79

William H. v2,152

William Judson v2.152

 

HUTCHISON

Edna v2,39

Elizabeth v2,323

 

HYATT

Myrtle v2,432

 

HYZER

Sarah v2,142