1920 History of Northeast Indiana

 Biographies Index - W

This index was submitted by Arlene Goodwin.


WADDELL

Alice (Hosmer) v2,449

Dr. Charles v2,449

Robert M. v2,449

Robert M. jr v2,449

Rose Majorie v2,449

Ruth Marian v2,449

 

WADE

Ainsworth Carlton v2,401

Alfred A. v2,304,401,428

Alfred A. jr v2,304,401

Alfred A. sr v2,400

Alice Vivian v2,401

Anna E. v2,401

Birdella ( Dagg) v2,401

Charles v2,287,436

Dr. Alfred A. v2,401

Dr. F. C. v2,401

Dr. Frank Chase v2,304

Dr. Robert v2,457

Dr. Robert L. v2,287

Effie Janet v2,287

Elizabeth v2,62,287

Ella Jane v2,304

Ellen v2,287

Emily Eleva (Chase) v2,304,400,401

Frank C. v2,401

Frank Chase II v2,401

Helen v2,456

Henry Moreland v2,287

Jane (Giles) v2,62,287

Joe v2,455

John v2,287,400

John M. v2,107

Lura ( Talmage) v2,457

Mary Ann v2,287,304

Minnie (Schaeffer) v2,304

Mrs. Christina (Schreder ) v2,287

Rachel Elleva v2,304

Richard v2,287,400

Richard L. v2,400,401

Robert v2,287,400,456

Robert sr v2,287

Roderic Paul v2,401

Roscoe H. v2,401

Ruth M. (Nelson) v2,304

S. D. v2,62

Sarah (Williamson) v2,400

Sarah E. (Hawk) v2,401,428

Sarah Elizabeth v2,401

Sarah Jane v2,287

Thomas v2,400

Walter v2,287

Zelta Venita (Beecher ) v2,401

 

WAGNER

Ada v2,141

Bessie v2,87

Catherine v2,20,166

Catherine (Anthony) v2,87

Charles v2,87

Clarence v2,87

Cora v2,141

Dora (Hart) v2,149

Dorothy v2,87

Elizabeth (Jacobs) v2,87

Essie v2,141

Frank v2,87

Fred v2,141,149

George A. v2,141

Homer v2,87

Jacob v2,87

Jesse v2,141

John v2,87

Kate (Chambers) v2,142

Lena v2,141

Lewis v2,87

Lottee (Walter) v2,87

Maria (Healy) v2,141

Minnie E. v2,87

Sarilla v2,87

Vernie v2,87

 

WAGONER

Clarence v2,275

Mertie ( Gushwa) v2,275

 

WAKEFIELD

Hiram v2,294

Samantha (Chadwick) v2,294

 

WALB

Bertha P. v2,76,380

Clyde A. v2,6,76,282,380

Clyde A. jr. v2,282

Eliza (Beaver) v2,76

Eloise v2,282

Ira B. v2,76,380

Maude (Self) v2,380

Ray v2,76

Reuben B. v2,282

Susanna (Norris) v2,282

Vera v2,76

Ralph v2,282

Ray v2,380

Reuben B. v2,380

Susana (Norris) v2,380

Vera v2,380

Vida (Wildman) v2,6,282

Walter v2,282

 

WALBERRY

Anna Bell v2,136

Christian v2,136

George H. v2,101,136

Lee (Lemmon) v2,101

Lewis v2,101

Llewellyn v2,136

Perry O. v2,136

Reuben  v2,76

Reuben B. v2,76

Rhoda Ann v2,136

Roscoe Conklin v2,136

Susanna (Norris) v2,76

 

WALDO

Fidelia v2,210

 

WALGEMUTH

Ella v2,50

 

WALKER

Alice v2,104

Anna (Ashelman) v2,104

Augusta S. v2,333

Caroline (Neidig) v2,378

Carrie (Archer) v2,378

Catherine (Frumine) v2,104

Charles E. M. v2,378

Charles J. v2,104,333

Dora v2,18

Edith (Chaney) v2,37

Eli v2,413

Eli C. v2,378

Elizabeth (Harman) v2,333

Florence v2,333

George W. v2,378

Gertrude v2,333

Gertrude L. v2,333

Jennie v2,378

John v2,104

John R. v2,104

Laura v2,18,413

Maggie v2,378

Marie v2,378

Mary (Funk) v2,104

Sarah S. (Coldren) v2,33

Susanna v2,413

Thomas v2,333

Victor O. v2,378

William v2,104

William H. v2,333

Willie v2,333

 

WALLACE

Benjamin F. v2,224

Catherine ( Griffith) v2,225

Charles C. v2,224

Denison Belden v2,224

Desire (Belding/Belden) v2,224

Ellen May v2,225

George W. v2,224,225

John Quincy Adams v2,225

Joseph v2,224

Lucinda v2,263

Seth v2,224,225,248

Thompson v2,225

Zabina H.v2,224,225

 

WALLER

Andrew v2,237

Emma J. v2,134

Erabelle (Nichols) v2,237

Jacob v2,134

Maud N. v2,237

Rhoda (Trobridge) v2,134

 

WALMER

Eve v2,236,239,259

 

WALTER

Addie (Simmons) v2,256

Avis v2,80

Calvin v2,216,339

Caroline v2,192,210

Catherine (Bickel) v2,122

Daniel v2,216

Eliza b2,344

Ellen (?) v2,339

Ellen (Brumbaugh) v2,216

Florence v2,216

Ida J. v2,112

Jane (Craimer) v2,216

Lottie v2,87

Lou S. (Latta) v2,357

Lydia (Shipley) v2,357

Margaret Jane v2,216

Matilda v2,107

May v2,216

Monroe v2,357

Oliver v2,256

Orra (Coe) v2,80

Rollo N. v2,357

Russell L. v2,357

Seymour W. v2,80

Squire v2,216

Valentine v2,357

 

WALTERS

Abbie (Simmons) v2,348

Albert v2,348

Andrew v2,348

Arlie v2,348

B. S. v2,405

Charles v2,348

Dorris ( Kuhns) v2,268

Eva (Fisher) v2,334

Frank v2,348

Henry v2,348

Hilbert v2,268

Jennie (Steward) v2,268

Mary (Smiley) v2,348

Myron F. v2,348

Nettie v2,348

Oliver v2,348

R. N. v2,405

Robert v2,348

Roscoe v2,166

Roy v2,348

Solomon v2,348

William v2,348

Wilmer v2,334

 

WALTMAN

Samantha Ann v2,105

 

WALTON

Benjamin v2,140

Frances v2,98

Fred v2,98

Loa L. (Hagerty) v2,98

Nancy (Praul) v2,140

 

WALTZ

Cora (Farlow) v2,294

Ellen (Hilbert) v2,294

H. O. v2,293

Harold v2,294

Olan v2,294

William v2,294

 

WAMPOLE

Inez v2,321

 

WARD

Ida (Griffin ) v2,170

Nancy v2,71

Sarah A. (Baker) v2,94

Walter v2,170

 

WARE

Alvira v2,423

 

WARK

Bell v2,279

Elizabeth v2,279

Thomas v2,279

 

WARNER

Armina ( Hollepeter) v2,227

Cora M. v2,382

Corodon v2,112

George v2,384

George W. v2,227

Fern v2,113

Floyd v2,112

Jesse v2,112

Lettie v2,252

Lydia (Simon) v2,113

Melissa v2,384

Nancy v2,340

Odeyne v2,112

Phoebe v2,227

Sarah (Gillet) v2,112

 

WARRING

Cassie v2,119

Charles W. v2,119

Florence V. (DeLong) v2,119

Geneva (Ritter) v2,119

Helen v2,344

Levi v2,119

Minna (Williams) v2,119

Phoebe Ann (Brown) v2,119

Ralph v2,119

Ralph Augustin v2,344

Raymond v2,119

Robert J. v2,119

Rose Anne v2,119

Roscoe v2,344

Roscoe Curtis v2,119

Wayland v2,119

William v2,119

William Charles v2,119

William sr v2,119

Wilma v2,19

Winifred (Parsell) v2,119,344

 

WASSON

Gladys (Watson) v2,240

L. R. v2,157

Ray v2,240

 

WATERHOUSE

A.B. v2,438

Albert B. v2,238

Catherine (Foley) v2,438

Chauncey G. R. v2,238,248

Dale v2,239

Frank R. v2,238,438

Harriet (Vine) v2,238,438

Homer G. v2,238,438

Irene (Brainard) v2,238

John v2,438

 

WATKINS

Adelia (Thompson) v2,178,290

Agnes (McClish) v2,241

Alonson v2,290

Alta v2,290

Elonson v2,290

Emily (Haughey) v2,178

Emory v2,290

Frank v2,290

Georgia (Todd) v2,179

Greenleaf v2,290

Harlow v2,290

Harold v2,179

Homer v2, 178,290

Hulda v2,290

James B. v2,290

James Howard v2,290

Josie v2, 179

Lucretia v2,290

Lyle v2,179

Margaretta v2,290

Margaretta ( Cruson) v2,290

Marjorie v2,178

Muriel v2,290

Odie v2,179

Olive (Lewis) v2,290

Oliver v2,290

Robert v2,179

Roscoe v2,178

Rosman v2,290

Ross v2,241

Simpson v2,178,290

Susanna E. v2,160

Victor v2,290

Virginia v2,241

Willard v2,241

 

WATSON

Alice v2,117

Alice C. ( Berry) v2,240

Alva N. v2,117

Benjamin v2,240

Cora May v2,117

Dora (Stephenson) v2,117

Electra (Wells) v2,117

Elvira v2,117

Emerson v2, 117

Etha D. v2,117

George v2,240

Gladys v2,240

Goldie v2,117

Hans v2,117

Joseph S. v2,117

Milton C. v2,117

Robert v2,117

Sarah (Zimmerman) v2,240

Theresa v2,117

Viola v2,117

 

WATTERS

Albert v2,460

Annie E. v2,425

Catherine (Yoder) v2,460

Charles v2,425

Cora v2,425

Edith (Gritman) v2,425

Elizabeth v2,424

Elizabeth (Cooper) v2,424

George v2,424

James v2,424

James sr. v2,424

Leon James v2,425

Mary v2,424

Mary M. (Henney) v2,424

Mearl D. v2,424,425

Morris v2,424

Myron F. v2,460

Nora v2,460

Phillip v2,424

Samuel v2,424,460

Sarah Jane v2,424

Thomas v2,424

Versa v2,27

William v2, 424,460

 

WAYNRIGHT

Dora (Swank) v2,155

Edith v2,155

W. G. v2,155

 

WEATHERFORD

Dorsey v2,455

 

WEATHERWAX

Elizabeth v2,140

John v2,149

Lawrence v2,140

Lydia v2,140

Maria Jane v2,140

Martha v2,140

Nancy v2,140

Nancy Marie (Weatherwax) v2,140

 

WEAVER

Anna (?) v2,357

Barbara (Frick) v2,74

Benjamin M. v2,355

Bertha May v2,262

Catherine v2,69,303,354

Christian v2,74

Clara E. (Fox) v2,262

Daniel v2,354

David v2,200,303,354

David F. v2,355

Elizabeth v2,354

Elizabeth (Yoder) v2,354

Elmira v2,296

Elora (Frazier) v2,355

Emanuel v2,311

Etta v2,200

Eunice v2,311

Fanny (Stahly) v2,235,311

Frank v2,335

Florence v2,327

G. Hobert v2,355

George v2,261

Grover v2,74

Henry v2,261

Hertha v2,52

Ida (Hostetler) v2,253

Irma Mildred v2,347

Jacob v2,261,280

Jesse v2,327

Jonathan v2,200,270,296

Keziah v2,200

Laura (Johns) v2,311

Lillie v2, 262

Lillie Mary (Barr) v2,347

Luna v2,296

Magdalena (Yoder) v2,310

Mahlon v2,146,354

Margaret v2,327

Margaret (Schaeffer) v2,261

Margaret (Shaeffer) v2,280

Mary v2, 354,355

Mary (Chapman) v2,74

Mary (Pickett) v2,74

Mary Amanda v2,261

May (Fisher) v2,334,335

Milo H. v2,347

Nancy v2,354

Olive v2,74

Peter v2,280

Peter F. v2,261,262

Phineas v2,253

Polly v2,261

Pricilla Ann v2,261

Rachel v2,311

Ralph v2,357

Rolland J. v2,262

Rose v2,354

Ruth Pauline v2,355

S. E. v2,235

Samuel E. v2,311

Sarah Jane (Shade) v2,200

Silas v2, 354

Stahly v2,311

Susan v2w,354

Susanna (Towns) v2,74

Susannah v2,261,280

V. D. v2,74,303,354

Villa v2,262

Wesley v2,74

Wilber v2,74

William Henry v2,261

Willis v2,354

 

WEBB

Alida (McGrew) v2,10,376

Amelia v2,34

Amelia (Heath) v2,33

Amy v2,10

Arthur v2,10,14,33,34,88,92

Delmar v2,10

Edna v2,88

Eva v2,10,34

Eva C. v2,33

George v2,88,378

George H. v2,88

George Harley v2,88

Grace v2,88

Grace Adams v2,278

Grace (Harrison) v2,10,88

Harley v2,376

Harley H. v2,10

Helen Arlene v2,88

Henry v2,88

Hilda v2,10,88

Jessie v2,10

Jesse (Wilder) v2,278

John v2,10,88

Joyce v2,10,376

Lois Caryl v2,278

Louis v2,278

Lyle Raymond v2,278

Martha (Hallet) v2,10

Miss (Heath) v2,10

Nancy (Parker) v2,88

Permilla (Case) v2,10

Rosa v2,10,92

Rosana (Case) v2,14

Rose (Case) v2,92

Ruth Pauline v2,10

Vinnie (Lucas) v2,88,278

Wanda May v2,278

Weir Charles v2,278

Zella v2,10

 

WEBBER

Zella L. v2,14

 

WEBER

Adaline M. v2,299

Cleo (Huntsman) v2,167

David v2,299

Lucy v2,299

Mrs. John v2,299

R. v2,167

 

WEEKS

Bertha v2,289

Lucinda (Weeks) v2,19

 

WEHRLY

Joseph v2,405

Mary v2,439

Vinnie B. ( Galloway) v2,405

 

WEICHT

Adaline v2,26

Adaline M. v2,249

Carmah v2,26

Charles v2,26

Christiana v2,26

Dr. v2,240

Effie (Silvey) v2,26

Elizabeth v2,26

Ernest v2,26

Eugene v2,26

Eugene F. v2,26,64

Fred v2,26

Frederick v2,249

Grace v2,26

Ida v2,26

Julius v2,26

June Catherine v2,26

Leopold v2,26

Louisa v2,26

Mary Adaline v2,64

Mildred (Leas) v2,26

Salena v2,240

Susan v2,249

Susan (McEntarfer) v2,26

Vern v2,26

William v2,26

 

WEIGLE

Marion S. v2,138

Mary (Stump) v2,138

 

WEIMER

Adam v2,98,105,106

Carl G. v2,98

Carrie v2, 367

Catherine (Barcus) v2,367

Charles v2,106,367

Charles J. v2,98

Clarence v2,367

Dora (Dishon) v2,106

Elizabeth v2,98,367

Ella v2,367

Elsie H. v2,106

Gerald v2,367

Harold v2,367

Elsie H. v2,106

Henry P. v2,98,105,106

John v2, 105,106,367

John M. v2,98

Leroy v2,367

Lizzie v2,106

May (Hess) v2,98,105

Nora v2, 367

Paul v2,98,106

Peter v2, 367

Samuel v2,367

Sarah v2,367

Solomon v2,367

Susanna (Diehm) v2,98

Susanna (Simons) v2,367

William v2,367

 

WEINGART

Charles W. v2,29

 

WEIR

Alvina v2,285

Angeline ( Scidmore) v2,444

Catherine v3,307

Charles v2,444

Cleopatra (Price) v2,444

Dr. Dale C. v2,341

Elijah v2,444

Gertrude v2,444

Hazel L. v2,444

Hepsie v2,444

Lester v2,444

Lester Samuel v2,444

Lewis v2,444

Louise B. (Brown) v2,444

Mary v2,444

Mary Jane v2,341

Nancy v2,444

Norman v2,444

Robert Norman v2,444

Sarah v2,444

Samuel v2,207,443,444

Tremont v2,444

 

WEISS

Alvin v2,331

Charles v2,139

Earl v2,139

E. Eugene v2,139

Eva (Garlets) v2,331

Henry C. v2,139

Hulda v2,337

Ida L. L. (De Vinney) v2,139

Lola Fidelia v2,139

Ruth v2,139

Sarah L. (Folck) v2,345

 

WEITZ

Adam v2,143

Charles H. v2,143

Charles W. v2,143

Daniel W. v2,143

Floy v2,143

Francis v2,143

George A. v2,143

Harriet v2,143

John A. v2,143

Joseph v2,143

Lavina v2,143

Lucina v2,143

Mary E. (Bowersox) v2,143

Thomas T. v2,143

William A. v2,143

 

WELCH

Maude v2,200

 

WELDIN

A. G. v2,304

Arthur L. v2,117

Delbert G. v2,117

Ellen R. v2,304

Enola I. v2,217

Katherine (Miller) v2,304

Kimber M. v2,117

Leander v2,117

Leander M. v2,304

Marjorie D. v2,304

Rebecca J. ( Moore) v2,117

 

WELKER

Julia v2,112

 

WELLER

Charles v2,114

Elizabeth (Rakestraw) v2,114

Emma v2,114

Gertrude v2,114

Gladys v2,114

Ida (Henry ) v2,114

Joseph v2,114

Martha v2,114

Olive v2,114

Oliver v2,114

Philip v2,114

 

WELLINGTON

Patience v2,193

 

WELLS

Adaline (Howard) v2,11

Ann (Sowle) v2,141

Anna M. (Clark) v2,301

Annetta v2,339

Archie v2,11

Arthur D. v2,301

Arvilla v2,24

Charles v2,244

Charles E. v2,11

Cleon M. v2,11

Donald H. v2,301

Edgar v2,339

Edgar D. v2,301

Edith (Birch) v2,301

Electra v2,117

Ellen v3,275

Emma G. v2,301

Friend S. v2,11

Hannah v2,275

Hattie (Morrow) v2,21,244

Hazel (Whitmore) v2,301

Henry F. v2,301

Ina (Brandt) v2,11

J. C. v2,275

John v2,301

Julia (Dewey) v2,301

L. v2,11

Lafayette v2,101

Leighton B. v2,11

Lila (Brown) v2,11

Loton v2,141

Mary v2,221

Phena (Lemmon) v2,101

Rhoda M. v2,140,141

Winifred v2,301

Warren D. v2,301

 

WELPMORE

Mary v2,208

 

WEMPLE

Abraham v2,286

Abram H. v2,24

Angelica v2,24,286

Charles N. v2,24

Clarence E. v2,24

Cora L.v2,24

Elias C. v2,24,286,297

Elijah P. v2,24,286

Elizabeth v2,24,286

Evaline v2,362

James v2,286

James V. v2,24

John A. v2,24,286

Lavina (Nelson) v2,24

Mattie (Baugher) v2,286,297

 

WENGER

Joseph v2,207

Leah (Hartzler) v2,207

Nancy v2,206

 

WERKER

Charles v2,40

Charles A. jr. v2,65

Clara (Schlabach) v2,404

Coral v2,65

Effie E. (Naggert) v2,404

Esther v2,41

Georgia Y. v2,404

Harvey v2,40.404

Harvey R. v2,64

John Y. v2,64

John v2,40,404

Kenton E. v2,65

Lena R. (Deardorf) v2, 40

Lewis R. v2,404

Melvin L. v2,40.64,404

Merritt v2,41

Myrta M. ( Earnhart) v2,64

Mrs. Y. v2,35

Orlo v2,40,404

Orlo R. v2,64,404

Wallace v2,40

Wallace O. v2,64,404

William v2,40,404

William E. v2,64

Y. v2,40

Yangulph v2,64,116,40

 

WERNER

Ernest v2,13

Frank v2,13

Frederick v2,13

Frederick J. v2,430

George v2,13

Grace (Parker) v2,13,430

Hallie v2,13

Jacob v2,14

Jennie v2,13

John v2,13

Josie v2,13

Joseph v2,13

Pauline Elmira v2,13

Pauline (Nooding) v2,13

 

WERT

Alice Celestia v2,432

Amanda (Pryatt) v2,147

Bernard v2,142

Bert Ray v2,432

Carrie (Shull) v2,342

Catherine v2,292

Cyrus D. v2,121

Dallas v2,142

Daniel v2,107,121,142,432

David v2,114,147

Dee Edna (Dancer) v2,142

Edan (Webb) v2,88

Eliza M. (Miller) v2,121,142

Elizabeth Ann v2,432

Ella v2,38

Emma Nettie v2,432

Enola May v2,432

Frank v2,88

Henry v2,432

Isaac A. v2,121

Isaiah v2,342

Jacob v2,432

Lottie L. v2,432

Lovina ( Hissong) v2,432

Marion Elsworth v2,432

Mary Oramanda v2,432

Minnie T. v2,432

Norma E. v2,142

Octa H. v2,142

Oramanda v2,432

William v2,432

William Sherman v2,432

 

WERTZ

D. W. v2,254

Nellie v2,254

 

WEST

Edna (Dancer) v1,194

George v2,134

Jane v2,134

Lydia (McClaskey) v2,454

Peter v2,454

Sarah (Sams) v2,134

 

WETZEL

Anna M. v2,35,82

 

WHALEY

Amelia v2,14

Burnett v2,14

Margaret (Blackman) v2,438

Thomas v2,14

Warren v2,438

 

WHANSETTLER

Dora v2,375

 

WHEATON

Albert v2,50

Clark v2,242

Lawrence v2,242

Pearl (Hayer) v2,242

 

WHEELER

Anna v2,387

Mary v2,189

 

WHETSEL

Caroline v2,238

Henry v2,387

Michael v2,238

Viola v2,238

 

WHIPPLE

Alice (Lincoln ) v2,345

Leslie v2,245

 

WHISTLER

Abraham v2,371

Jesse v2,350

Sarah (Faylor) v2,371

Susan v2,371

 

WHITCOMB

Benjamin v2,85,394

Louise v2,85,394

Maria v2,85,394

Vena v2,148

 

WHITE

Agnes R. (Murch) v2,454

Amanda v2,10

Dr. Edward G.v2,454

Emery v2,9,10

Flora v2,27

George v2,292

George M. v2,454

Ira v2,450

Harriet v2,253

Hazel Bernice (Dudley ) v2,430

Henry v2,9

Ira v2,450

Ira R. v2,454

Isabel v2,292

Jane v2,11,118,450

Jane E. v2,453

Jane G. (Bennie) v2,454

Josephine v2,168

Kittie (Brown) v2,454

Louisa v2,394

Marie v2,395

Marie (Kimmell) v2,12

Mary J. v2,252

Mary (Horning) v2,454

Matilda v2,10

Minta v2,10

Nathan v2,12

Nettie v2,255

Polly v2,395

Roscoe v2,430

Sarah (Bressie) v2,9

Tobitha v2,292

Washington v2,255

 

WHITEHEAD

Albert E. v2,255

Louise (Long) v2,255

 

WHITFORD

Agnes A. (Fairbanks ) v2,275

R. A. v2,275

 

WHITLOCK 

E. C. v2,434

Harriet (Teeters) v2,434

John v2,278

Sarah Jane (Reed) v2,78

 

WHITMORE

Daniel v2,78

Hazel v2,301

Permelia (Long) v2,78

 

WHITTEN

Alice v2,246

Barbara v2,246

Charles W. v2,246

Elizabeth v2,246

Esther v2,v2,246

Louis G. v2,246

Martha (Dennison) v2,246

Rachel (Pottle) v2,246

 

WHITTINGTON

J. A. v2,84

Mary (Grogg) v2,84

 

WHITTLE

C. A. v2w,165

Lottie ( Stuckman) v2,165

 

WIANT

John v2,249

Lavina ( Heitz) v2,249

 

WIBLE

C. L. v2,37

Grossie Joe ( Newnam) v2,90

John v2,37,90

L. Wallace v2,37

Lucinda (Varner) v2,37

Minnie (Rimmel) v2,37

Orville v2,37

Roy E. v2,37

Verda ( Halferty) v2,10

 

WICKMAN

Alma Mary v2,16

Herbert v2,16

Irving A. v2,16

James A. v2,16

Maude C. (Rodgers) v2,16

Roger I. v2,16

 

WICKWIRE

Catherine v2,400

Charles W. v2,400

G. W. v2,37

Garry N. v2,400

George R. v2,400

George W. v2,159,175,379,400

Laretta A. v2,400

Laura v2,379,400

Lizzie (Craig) v2,400

Loretta v2,175

Loretta (Lemmon) v2,159,175,400

Lydia Josephine v2,400

Luretta (Lemmon) v2,86

Martha (Meese) v2,400

Nellie Maud v2,400

Rebecca (Hanna) v2,400

Thomas S. v2,400

Wilma W. v2,400

 

WICOFF

Armelia ( Eldredge) v2,151

Arthur v2,79

Charles A. v2,79

Dale v,79

Esther v2,79,200

Harold J. v2,79

Harry J. v,279

Helen v2,79

James v2,200

James C. v2,78

Jane (Hathaway) v2,78

John v2,79,151

John R. v2,79

Lovinia A. v2,151

Lucile v2,79

Margaret (Castle) v2,79,151

Mary (Reed) v2,79

Milton v2,79

Sylvia (Shertz) v2,79

Peter B v2,151

Peter Bruce v2,78,79

Sarah v2,79

Vera (Hall) v2,79

Verda (Hall) v2,200

William v2,151

Zoa E. v2,79

 

WIDNEY

Annetta v2,149

Blanchard V. v2,350

Doris Davis v2,350

Emily F. (Maxwell) v2,350

Flossie (Copp) v2,350

Hattie (Davis ) v2,350

Hugh M. v2,350

Lenore v2,350

Oliver H. v2,350

 

WIER

Alice (Shermerhorn) v2,363

Bert v2,362

 

WIGENT

Elva (Throop) v2,6

Fred v2,6

 

WIGGINS

Andrew v2,371

Anna v2,423

Eunice v2,371

Henry v2,371

Jerry O. v,371

John v2,371

Lois v2,371

Lora v2,371

Mary E. (Outcalt) v2,371

Nathan v2,371

Nathan E. v2,371

 

WILBER

Huld v2,347

Irma Mildred (Weaver) v2,347

Jeremiah Allen v2,347

Sophia v2,70

 

WILCOX

Andrew J. v2,422

Angeline v2,422

Ansel Asa v2,422

Carl v2,422

Caroline v2,422

Caroline Elizabeth v2,422

Charles Sylvester v2,422

Clark v2,422

Clark Lewis v2,454

Della v2,422

Edith v2,422

Edna M. v2,422

Ellen (Taylor ) v2,381

Elsie (Freed) v2,422

Emma v2,105

Emma (Henderson ) v2,422

George W. v2,422

Henry C. v2,422

Indiana v2,422

John Henry v2,522

John T. v2,381

Leona v2,422

Lester v2,422

Myrtie v2,422

Rozelma v2,422

Ruth G. v2,422

Seldon v2,422

Susan (Cline) v2,422

Vesta v2,422

Walter H. v2,422

 

WIDEMAN

Alta (Cosper) v2,19

Elmer v2,19

 

WILDER

Bessie v2,278

Betsey (Stewart) v2,277

Charles H. v2,110,277

Cora v2,146,1147

Dexter E. v2,277

Eliza v2,142

George K. v2,147

Grace (Adams) v2,278

Harriet (Luce) v2,147

Jennie (Casper ) v2,277

Jennie (Scott) v2,110

Jessie v2,278

John Kendrick v2,278

Lucinda (Krieder) v2,277

Lyda (Shut) v2,299

Mary v2,277

Mary (Breed) v2,277

Mary (Gray) v2,147

Mary A. v2,110

Myra v2,299

Nance Lucinda v2,278

Nellie v2,430

Norton v2,299

Orlando v2,277

Patricia Jane v2,278

William v2,147,277

William Roland v2,278

 

WILDMAN

Angie G. v2,284

H. H. v2,284

Herbert H. v2,6

Leon L. v2,6

Levi L. v2,6

Louisa M. ( Taylor) v2,6

Minnie (Parks) v2,6

Vida v2,6

Viola W. v2,6

Wilman v2,6

 

WILER

Edith v2,146

Martha (Freed) v2,146

William v2,146

 

WILES

Jane v2,423

 

WILEY

Charles v2,254

Harriet  v2,254

Harriet v2,254

Harriet (White) v2,253

James v2,253

James C. v2,254

Joseph R. v2,143,253,254

Mary v2,126

Nellie (Wertz) v2,254

Nellie (Weitz) v2,143

Stella v2,254

William v2,254

 

WILHELM

Caroline v2,133

Christina (Staumbacher) v2,132

David v2,132

Gertrude v2,133

Joseph R. v2,126

Lizzie v2,133

Mary v2,133

Mary (Cook) v2,126

Mary E. (Geeting) v2,133

Nettie A. v2,126

Sophronia v2,133

 

WILKEN

Belle (Stewart) v2,171

John v2,171

 

WILKINSON

A. D. v2,63,101

Ernest v2,8

Nellie (Roush) v2,63,101

Rosa A. (Galloway) v2,8

 

WILLARD

C. Dey v2,382

Carl v2,419

Carl S. v2,382

Harriet R. (Schaeffer) v2,195

Joseph J. v2,382

Kenneth S. v2,195

Lloyd E. v2,382

Mary/May E. (Scott) v2,382,419

Paul v2,195

Pyllis M. v2,382

Ransom A. v2,194,382

Ransom J. v2,382

Ruth S. v2,195

S. Louise v2,382

Susan (Horner) v2,382

Susan M. (Horner) v2,195

Ulysses S. v2,194,382

 

WILLEMAR

Charles v2,9

Mary v2,9

Mary (Crum) v2,9

 

WILLIAM

Susanna v2,243

 

WILLIAMS

Alma M. v2,103

Anna v2,103

Elizabeth v2,103

Ella v2,409

Elmer v2,96,455

Ephraim B. v2,103

Isabel Jane (Hume) v2,409

Henry R. v2,103

Jane v2,409

Katherine v2,404

L. R. v2,358

Leverett v2,195

Lucy v2,103,373

Lydia Ann (Hume) v2,409

Martha v2,103

Martha (Cooper) v2,103

Martha (Baker) v2,409

Mary v2,44,103,409

Mary Ann (Case) v2,103

Mary C. v2,335

Minna v2,119

Phedima (Wood) v2,195

Philma (Town) v2,103

Rebecca v2,409

Samuel Porter v2,409

Sarah v2,103

Sarah (Schlabach) v2,96

Solomon v2,409

Samuel Baker v2,409

Susan v2,103

Susan (Pearce) v2,103

William v2,409

 

WILLIAMSON

Annett v2,187

Arthur v2,187

Cornelius v2,187

Debbie v2,187

Eber J. v2,187

Elizabeth (Singer) v2,187

Emma (Betzer) v2,187

George v2,187

Hannah (Gamble) v2,187

Izora v2,187

Jacob v2,187

James v2,187

John v2,187

Lottie v2,187

Mary v2,187

Peter v2,187

Sarah v2,400

Vertie v2,187

 

WILLIBEY

Abigail (Look) v2,122

Alene v2,122

Alton Gilbert v2,122

Anna v2,122

Blaine v2,122

Blanche (Gates) v2,122

Clarence v2,122

Emma (Gilbert) v2,122

Fred v2,122

Galor v2,122

George v2,122

George David v2,122

Glenn v2,122

Harriet (Lechleidner) v2,122

Iva v2,122

Ivan v2,122

Jeremiah v2,122

John v2,122

Leottie v2,122

Mary Jane v2,122

Maud May v2,122

Paul v2,122

Raymond v2,122

Ruth (Bowles) v2,133

S. P. v2,122

Seleta v2,122

Wava (Newman) v2,122

 

WILLIS

Dora E. v2,441

Edward D. v2,441

Elizabeth v2,108

Emerline (Hewitt) v2,440

Estelle v2.108

Frank B. v2,441

Frank W. v2,440,441

Fred I. v2,441

Henry v2,440

Henry M. v2,108

Herbert C. v2,441

Herbert Clyde v2,442

Josephine v2,441

Josephine ( Dickinson) v2,440,441

Louise v2,442

Margaret (Clingerman) v2,185

Martha L. (Gonser) v2,442

Mary (Farnham) v2,108

Mary Gertrude v2,441

Raymond E. v2,441

William H. v2,441

 

WILLOBY

Paul v2,46

Ruth (Bowles) v2,46

 

WILLOUGHBY

Blaine v2,91

Blanche (Gates) v2,91

Celestia v2,91

Gaylor v2,91

Ivan v2,91

 

WILSEY

Albert v2,126

Bernadine M. v2,126

Clarissa v2,126

Clyde F. v2,126

Clyde Franklin v2,125

Cora v2,126

Elizabeth v2,126

Ella v2,209

Eugene v2,126

Grace v2,126

Harriet (Cox) v2,232

Harrison v2,126

Henry E, v2,126

John v2,126,232

Lester A. v2,126

Martha v2,201,126

Margaret (Lint) v2,209

Mary v2,126

Mary Jane v2,105

Mary L. (Krum) v2,125

Minerva v2,126

Nellie A. (Wilhelm) v2,126

Nettie v2,126

Rilla v2,126

Robert L. v2,126

Ursula Jane (Haskins) v2,125

William v2,126

William H. v2,125

 

WILSON

A. Frank v2,169

Addie v2,14

Albert v2,375

Alexander v2,52,309

Alexander G. v2,169

Alexander Griffin v2,209

Alma B.  2,44

Alonzo v2,263

Ana Jane (Maxwell) v2,309

Barbara A. (Huber) v2,96

Bertha (Seely) v2,363

Caroll v2,44

Catherine Alice (Horner) v2,269

Charles v2,363

Christina (Klink) v2,2,14

Corda v2,269

Curtis v2,309

E. H. v2,2

Earl v2,269

Edgar v2,14

Edgar J. v2,14

Edna v2,14

Edson v2,14

Edwin v2,14

Elizabeth v2,14,286

Elizabeth (Notestine) v2,269

Emma v2,339

Erma v2,44

Etta (Dohner) v2,167

Eunice (Skelton) v2,309

Evelyn May v2,269

F. N. v2,134

Fleming v2,44

Fleming H. v2,44

Fleming Newell v2,44

Frances R. v2,44

Franklin v2,309

Hannah (Bodley) v2,14

Harvey v2,14,172,221,309

Isaac Elonzo v2,269

Isabel v2,375

Iva v2,14

Jacob Griffin v2,309

Jessie v2,309

John v2,14,44

John H. v2,95

Laura J. v2,375

Leander v2,309

Levi v2,44

Lillie v2,14

Lloyd v2,44

Loyal B. v2,44

Mabel v2,14

Marcella v2,309

Margaret v2,14,452

Margaret (Custer) v2,263

Marvin v2,269

Mary v2,453

Mary E. v2,96

Mary (Klink) v2,2,44

Mary Ann (Maxwell) v2,169

Mary J. v2,52

May v2,14

Mattie (Goudy) v2,309

Melvina v2,14

Melvin Eugene v2,269

Minerva J. v2,52

Minerva Jane v2,309

Mrs. James v2,121

Myrtle L. (Barr) v2,44

Nancy (Rider) v2,63

Nettie A. ( Wilhem) v2,95

Neva (McKenzie) v2,269

Newell v2,2

Newell A. v2,44

Olive v2,309

Phebe Elizabeth (Baker) v2,309

Raymond v2,221,309

Rebecca v2,14

Robert Burns v2,170

Rosco v2,309

Roy v2,269

Samuel James v2,309

Stella v2,95

Susannah v2,44

Thomas H. v2,95

Thomas J. v2,95

Wallace William v2,269

Wesley v2,309

William v2,167

Zella L. (Webb) v2,14

 

WINDOW

Eliza v2,161

 

WINEBRENNER

David S. v2,132

Elizabeth (River) v2,65

James E. v2,65

Julia A. (Ott) v2,132

Mertuss V. v2,65

 

WINFIELD

Angeline v2,232

 

WINGARD

Mary L. v2,199

Mellie v2,208

 

WINN

Lydia v2,305

 

WINTER

Anna v2,457

 

WIRICK

Frances v2,363

 

WISE

Bell v2,90

Carson v2,327

Catherine v2,312

Clara (Sunthimer) v2,327

Lou A. v2,267

 

WISEL

Agnes (McClish) v2,241

Anna v2,189

Annie (Coombs) v2,189

Catherine v2,241

Daniel R. v2,189

David v2,189

Elizabeth v2,189

Elsie v2,189

George Artemus v2,241

George K. v2,189,241

George O. v2,241

Ira v2,189

Jr. v2,189

Laura v2,189

Loraine Elizabeth v2,241

Otis v2,189

Phoebe v2,189

Sabrina v2,189

Tellie v2,189

 

WISEMAN

Daisy (Powers) v2,362

Mr. v2,362

 

WISHER

Amelia (Smith) v2,5

John v2,5

 

WISLER

Anna v2,370

Anna Lucetta (Nye) v2,370

Grace v2,270

Henry v2,370

Jesse F. v2,370

Samuel L. v2,370

Sara v2,370

W. R. v2,370

 

WISNER

Abraham v2,202

Clair v2,202

Clair W. v2,145

Clarence v2,202

Clayton v2,202

Clifford v2,202

Delorma v2,202

Dorothy v2,122

Elizabeth ( Richardson) v2,202

Ernest v2,122

Eveline v2,45

Evelyn v2,202

Hazel (Mote) v2,145

Heyman v2,145

Ilo/Ila v2,122

Justine v2,202

Leah (Petre) v2,202

Malinda ( Hannas) v2,202

Martha v2,45

Martha (Ferrier) v2,202

Mattie (Allman) v2,145

Maud May (Willibey) v2,122

Melissa v2,202

Richard v2,202

Samuel v2,202

Stephen v2,45

Steven v2,145,202

Theresa v2,202

 

WOLF

Ada E. v2,141

Adam v2,166,181

Alice v2,289

Amos v2,169,181

Andrew v2,166,181

Arthur v2,295

Bert C. v2,181

Catherine v2,166,181

Charles v2,295

Christian v2,317

Claude v2,295

Cora v2,173,289

Earl F. v2,181

Eliza J. (Shoemaker) v2,181

Elizabeth (Menges) v2,173,289

Emma (Hughes) v2,181

Erie v2,295

Esta; v2.181

Eugene v2,295

Francis F. v2,181

Front v2,166

Hannah v2,58

Harvey v2,295

Hazel v2,181

Hester v2.295

Hilda v2,295

Inez v2,295

John v2,166,187

Joseph v2,166,181

Leo v2,181

Loma v2,289

Lucetta (Keck) v2,295

Lydia v2,166

Magdalena v2,166,181

Mary v2,295

Mary Ann v2,166,181

Nellie v2,247

Ora ( Swihart) v2,317

Paul v2,295

Peter v2,389

Phoebe v2,166,181

Rebecca (Keefer) v2,295

Ross v2,295

Russell v2,295

Samuel v2,141

Sarah v2,166

Sarah Ann v2,181

Susanna v2,166

Waldo v2,181

Washington v2,295

William v2,166,181,295

 

WOLFE

Bessie v2,204

C. G. v2,204

Christian v2,204,265

Davis v2,101

E. A. v2,204

E. P. v2,204

Edward A v2,165

Elizabeth v2,51

Ernest v2,265

F. C. v2,204

Florence (Horner) v2,416

Frank C. v2,204

Gustav v2,243

Harry v21,243

Jennie (Hirsch) v2,243

Lee v2,243

Lucy v2,204

Mabel (Simmons) v2,412

Moses v2,243

Nettie v2,243

Norma (Bevington) v2,265

Pearl v2,204

Rachel Maxine v2,416

Ray A. v2,412

Rosanna (Schwartz) v2,265

Rose v2,204

Rose (Schwartz) v2,204

Susan (Schutt) v2,101

Vivian v2,204

W. F. v2,205

William v2,265,416

 

WOLFGANG

Elizabeth v2,117

Samuel v2,117

 

WOLTER

Emma G. (Wells) v2,301

Otto D. v2,301

 

WONDERS

Bernice v2,424

 

WOOD

Adelbert R. v2,393

Alphonso Calvin v2,196

Alta v2,37

Catherine Harriet v2,353

David v2,343

Dr. Theodore F. v2,195

Dr. T. F. v2,196

Enda B. v2,196

Elizabeth v2,195

Elizabeth (Powers) v2,196

Elsie v2, 231,390

Frederick v2,195

George A. v2,252

Harriet R. (Ranstead) v2,353

Hugh D. v2,4,195

Jane A. v2,18

Joseph Wheeler v2,195

Kate v2,277

Mary Ann v2,196

Mayme (Moffett) v2,196

Melvina v2,195

Nancy (Cline) v2,196

Phedima v2,195

Sarah v2,195

Sarah (Farnham) v2,195

Theodore Thomas v2,196

Warren Alphonso v2,195

 

WOODBECK

Jane v2,457

John v2,457

Mary v2,457

 

WOODCOX

Curtis v2,17

Deetle v2,17

Mary (Morrell) v2,17

Viola (Ousterhout) v2,393

 

WOODFORD

Estella D. (Brown) v2,286

Ira v2,286

J. H. v2,69

Ruth v2,286

Sarah (Dole) v2,69

 

WOODHEAD

Sarah v2,419

 

WOODS

Alvin v2,430

Davis v2,430

Ela v2,417

Josephine (Baker) v2,113

Leota ( Teutsch) v2,131

Lola (Larimer) v2,430

Logan v2,131

Milton v2,113

Myron v2,430

Nancy v2,114

Sarah v2,408

 

WOODWORTH

Beulah Ann v2,252

Bela   R. v2,252

Fayette McKinley v2,252

Fayette R. v2,252

Frank v2,252

Icey V. (Greene) v2,252

Ira M. v2,252

Ira Bela v2,252

Ira Cecil v2,152

James D. v2,252

John O. v2,252

Lettie (Warner) v2,252

Mary E. v2,152

Mary M. v2,252

Melissa (Robbins) v2,252

Sarah C. v2,252

Sylvia (Todd) v2,252

 

WOOSTER

Dennis E. v2,80

Dennis K. v2,80

Francis J. v2,80

Helen v2,80

Herbert v2,80

Jennie v2,80

John v2,90

Lyman H. v2,80

Rupert L. v2,80

Sarah Jane ( Hammond) v2,80

 

WORKMAN

Henry v2,140

Rachel (Praul) v2,140

 

WORLEY

Laura v2,166

 

WORTHERIDGE

Mrs. Lou v2,293

 

WORTHINGTON

Dorothy v2,28

Edith v2,167

Nettie Blanche v2,28

Prudence v2,395

William v2,28

 

WRIGHT

Alexander v2,28,104

Allen v2,23

Alta v2,19

Anna v2,19

Anna (Failing) v2,433

Arthur vw2,104

Betsey (Emerson) v2,196

Celia (Hunt) v2,196

Charles v2,196

Charles E. v2,197

Chauncey v2,196

Clara (Galloway) v2,26,104

Clarence v2,104

Cyrus v2,196

David E. v2,196

Dora v2,196

Dr. C. C. v2,188

Ed v2,216

Edward v2,196

Elbridge v2,50,115,196

Elizabeth v2,123

Elizabeth L. v2,433

Elma v2,104

Elnora v2,115,196

Elsie v2,196

Elsie Maude (Skelly) v2,188

Ercell v2,104

Ernest v2,19

Etta (Galloway) v2,26,28

Evans v2,196

George v2,123

Floyd E. v2,197

Hemen v2,196

Henry v2,196

Jeptha A. v2,196

Jerome v2,433

Katie v2,226

Laurence v2,197

Louisa v2,441

Louise v2,188

Maggie v2,240

Margaret (Hull ) v2,28,104

Maria (Moore ) v2,23

Marion v2,196

Martha v2,50

Martha (Cochran) v2,115,196

Mary v2,196

Mary (Cosper) v2,19

Mary (Herbster) v2,123

Mary L. v2,131

Mary E. (Frederick ) v2,196

Melvin v2,104

Monroe v2,196

Richard v2,196

Rosa v2,104

Russell L. v2,197

Stanley A. v2,28

Sherman v2,433

Theo v2,104

Velma v2,28

W. R. v2,104

William R. v2,28

 

WRINKLE

Sytheria v2,433

WYATT

Dr. Andrew R. v2,398,399

Ethel (Slick) v2,16

Grace v2,406

Grace Pauline v2,399

Francis v2,16

John v2,405

Matilda J. v2,405

Max v2,16

Theodore v2,26

William v2,92

William R. v2,26

 

WYCKOFF

Hannah v2,75,150

Sarah J. v2,401

 

WYCOFF

Archie B. v2,152

Casper B. v2,427

Catherine (Johnson) v2,427

Charles B. v2,152

Eleanor v2,19

Harry v2,152

Helen v2,243

James v2,151

Jane (Hathaway) v2,152

John v2,152

John R. v2,152

Lorinda E. v2,152

Margaret v1,1523

Peter B. v2,152

Sarah v2,427

Sarah J. v2,152

Zoa E. v2,152

 

WYCUFF

Christina v2,106

Jesse v2,106

Katherine v2,106

 

WYSONG

Drusilla v2,165

Joseph v2,165