1920 History of Northeast Indiana

 Biographies Index - Y

This index was submitted by Arlene Goodwin.


YARDE

Henry v2,244

Ida (Ober) v2 ,244

Lucy v2,298

 

YEAGER

Andrew R. v2,218

Beryl v2,218

Catherine (Zabst) v2 ,366

Cora (Newhouse) v2 ,218

Dora v2,218

Dorothy E. v2,218

Edmond E. v2,218

Elizabeth v2,143

Eloise v2,218

Frances E. (Shanower) v2 ,218

Hermona v2 ,218

John H. v2,218

Pauline D. v2,218

Rena v2,218

Silas v2,366

 

YEISER

Elizabeth v2,109

Frank v2,109

James E. v2,109

John v2,109

Margaret (Shambaugh) v2 ,109

Mary v2,109

 

YERGIN

Audelra v2 ,425

Basil v2,425

Dana v2,425

Ivan v2,425

Mary v2,425

Minnie (Brown) v2,425

Oscar v2,425

Velma v2,425

Vernon v2,425

Wilmer v2,425

 

YODER

Aaron v2,177,286

Aaron T. v2,177

Abner v2 ,391

Abraham v2,279

Abraham A. v2,177

Albert C. v2,209

Alma F. v2,152

Alvin E. v2,104,238,244

Amanda (Dugan) v2,244

Amanda (Mullet) v2,238

Amanda J. v2,221

Amelia v2,177

Amelia (Bontrager) v2 ,238

Ammon v2 ,257

Amos v2,177

Amsey T. v2 ,93

Andrew v2,238,257,264

Anna v2,153,238,257

Anna A. (Schrock) v2,318

Antoinette v2,209

Artie v2,258

Barbara v2,36,177,257,286

Barbara (Kauffman) v2,177,286

Barbara (Miller) v2,215,257

Benjamin C. v2,257

Bertha (Nelson) v2,209

Beulah v2,200

Beulah (Evans) v2,279

Carrie A. v2,200

Carrie B. v2,152

Carrie (Hostetler) v2,253

Catherine v2,256,321,436,460

Catherine (Harshberger) v2,209

Catherine (Hostettler) v2,286

Catherine (Miller) v2,279

Catherine (Schrock) v2,93,155,199,238

Catherine (Stahley) v2 ,209,244

Catherine (Stahly) v2 ,177

Charles Fred v2,209

Charles Fred jr. v2,209

Christian C. v2,152,209,279

Clara v2,238

Cora (Reidenbach) v2 ,30

Cynthia v2,286

Daniel v2,177,257,286

Daniel J. v2,104,237,244,256

Daniel R. v2,279

Daniel V. v2,93

David v2,257

Dewey Dwayne v2,209

Dora (Choler) v2,360

Edith (Lantz) v2,244

Edward v2,257

Edwin J. v2,104

Elizabeth v2,164,208,

257,264,279,354,410

Elizabeth (Each) v2,257

Elizabeth (Miller) v2,409

Elizabeth (Stukey) v2 ,402

Elmer D. v2,152

Ely D. v2,402

Emanuel v2,409,257

Emanuel C. v2,104,244,258

Emma C. (Burkholder) v2,104

Emman ( Lupold) v2,279

Emmon J. v2 ,184

Enos v2 ,257

Erman B. v2 ,238

Ernest v2,244,347

Esther v2,416

Ezra v2,177,238

Fannie v2,216,257,264,288

Fannie L. (King) v2,152

Felta v2 ,152

Floyd C. v2,238

Gabriel v2,256

George v2,257

George A. v2,264

Geneva v2,104

Gerald v2,104

Gertrude v2,162

Gertie v2 ,93

Gladys Louise v2,104

Harriet (Riehl) v2 ,279

Henry v2, 155,257

Henry H. v2,93,199

Herman v2,152

Ira v2,321

J. J. v2,152,152

J. V. v2,318

Jacob v2,152,162,216,257,321

Jacob J. v2,257,264

Jacob K. v2,152

James M. v2,209

James Willard v2,209

Janette v2,209

Jerry v2,352

John v2,152,177,238,258

John H. v2,93

John J. v2,257

John S. v2,104,209,244

Jonas v2,208

Jonas B. v2,257

Jonathan v2,257

Jonathan J. v2,286

Joseph v2,177,208

Joseph C. v2,152,356

Joseph E. v2,93,152,155

Josiah v2,286

Katie v2,177,200

Kittie v2 ,238

Leetta v2 ,244

Lena v2 ,238

Leroy v2,200

Lettie (Dillon) v2 ,279

Levi v2,286

Levi D. v2,391

Levi L. v2,93

Levi R. v2,279

Lizzie v2,62,93,257

Lizzie (Kroft) v2 ,244

Lydia v2,102,153,162,

177,187,257,264,321

Lydia A. v2,93

Lydia (Miller) v2,177

Lydia (Troyer) v2,351

M. S. v2,253

Mabel v2,209

Magdalena v2 ,311,357

Magdalena (Kauffman) v2,177,257

Maggie (Reese) v2,238

Manassas J. v2,238

Margaret (Swartsentooker ) v2,177

Martha v2,177

Mary v2,177,238,257,

258,279,391

Mary (Beachy) v2 ,257

Mary L. (Wingard) v2 ,199

Mary Jane (Eash) v2 ,391

Mary V. (Lambright) v2 ,258

Mary Ann (Miller) v2,208

Mary (Troyer) v2,351

Mattie v2,238

Melvin A. v2,104,209,237,244

Menno v2,257

Menno S. v2,279

Milo v2 ,360

Milo T. v2 ,93

Mina E. v2,93

Molly (Stoltzfus) v2 ,104

Monroe v2,238

Moses v2,286

Moses A. v2,270

Moses V. v2,93

Nancy v2,176,307,356

Nancy (Eash) v2 ,391

Nathaniel v2,286

Nellie Opal v2,279

Noah v2,286

Noah C. v2,258

Noah J. v2,151

Norah v2,258

Ola ( Mishler) v2,321

Ora C. v2 ,152

Orpha Pearl v2 ,279

Oscar v2,30,155

Otha v2 ,279

Owen v2,258

Paul v2,258

Pearl v2,321

Peter v2,279

Polly v2,177,235

Rachel v2,162

Ray v2,279

Raymond v2,279

Rebecca (Lantz) v2,256

Rebecca (Huber) v2,258

Reuben v2,279

Roland Otis v2,209

Rollin Albert v2,209

Rosa v2 ,93

Rosy v2,307

Roy v2,279

Rudolph v2,177

Rufus T. v2,93

Samuel v2,210,257

Samuel J. v2,264

Samuel R. v2,279

Samuel W. v2,104,237,244

Sarah v2,238,257,288

Sarah (Miller) v2,257

Simon C. v2,391

Stephen v2,286

Susan v2,257,264

Susan (Eash) v2 ,391

Susanna v2,116,152

Susie v2,177

Sylvia A. v2,209

Tobias v2,152,177

Tobias David v2,351

Tobias V. v2,93,307

Valentine T. v2,93,155,199

Virgil v2,238

William v2,177,257,258

William M. v2,264

Yost v2,176,391

 

YORK

Edith (Clive) v239

Harlan v2,39

 

YOTTER

Anna Marie ( Carsten) v2,308

Charles A. v ,197,308,429

Charles M. v2 ,396

Gussie B. (Best) v2,309

Jacob v2 ,308

Karolyn v2 ,309

Rena (Sears) v2,429

 

YOUNG

Albert v2 ,322

Almina ( Ott) v2,132

Amie P. v2 ,106

Andrew v2 ,322

Anna v2 ,145,320

Armina V. v2 ,106

Berdene v2 ,280

Berlene v2 ,280

Bernard F. v2 ,280

Bertha A. ( Schermerhorn) v2,145

Bion A. v2 ,146

Burton v2,438

Catherine v2 ,61

Celestia B. v2 ,145

Charles v2 ,106,321,322

Chauncey v2 ,438

Christy v2 ,257

Clara E. v2 ,145

Daniel v2 ,322

David v2 ,97,137

David H. v2 ,145

Dena M. v2 ,146

Dorothy M. v2 ,146

Dr. Ira B. v2 ,145

Eda Z. v2 ,106

Edward v2 ,322

Edwin v2 ,438

Eliza E. v2 ,77

Elizabeth S. (Potter) v2,106

Ella v2 ,322

Emaline v ,438

Emanuel v2 ,145

Emma ( Hardenbrook) v2,438

Ethel v2 ,145

George v2 ,322

Ina May (Schaeffer) v2,280

Ira B. v2 ,145

Jacob v2 ,322

Jennie (Black) v2,137

John R. v2 ,132

L. I. C. v2 ,106

Laton v2 ,322

Laura E. v2 ,145

Lulie E. v2 ,106

Mary (Teeter) v2,145

Mary A. v2,96

Mary A. (Kimmel) v2,145

Mary Villa v2,438

Mattie E. v2,106

Nancy (Failing) v2,322

Nancy (Scothorn) v2 ,106

Nancy A. v2,145

Nancy Viola v2,438

Nellie L. v2,146

Noah v2,438

Norman v2,438

Norton v2,438

Olive v2,438

Orlintha (Brown) v2 ,438

Orville J. v2,145

Preston E. v2,145

Ruth v2,145

Sidney v2,438

Vera v2,322

Viola (Carmoney) v2 ,322

Wayne v2,322

Wilbur v2,280

 

YOUNGMAN

Mary v2,440

 

YUNKER

Ameil v2 ,49

Fred v2,49

Gwendolyn E. v2,49

Helen R. v2,49

Howard v2,49

J. Orville v2,106

Jean H. v2,49

John J. v2,49

John Jacob v2,49

Mabel v2,49

Mabel (Kelly) v2,49

Marjorie v2,49

Mary v2,49

Ozra V. v2 ,106

Robert John v2,49

Rosetta v2,48,49

Rudolf v2,48

Rudolf jr. v2,49

Theresa M. v2,106

 

YUTZLER

<>Catherine v2,115